Időállapot: közlönyállapot (2005.VI.4.)

2005. évi XLIII. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról * 

1. § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 162. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Felhatalmazást kap az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter, a belügyminiszter, továbbá a pénzügyminiszter, hogy együttes rendeletben határozzák meg a települési önkormányzat részére szociális gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályait.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére