Időállapot: közlönyállapot (2005.VI.4.)

2005. évi XLIV. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról * 

1. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 47. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően özvegyi nyugdíjra az jogosult, aki házastársa halálakor]

c) házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik.”

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezései alapján ellátás megállapítására - az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén - a hatálybalépés napjától kezdődően kerülhet sor.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Tny. 66. § (1) bekezdésének b) pontjában „a legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó” szövegrész helyébe „a 47. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti feltétellel rendelkező” szövegrész lép.


  Vissza az oldal tetejére