Időállapot: közlönyállapot (2005.VI.4.)

2005. évi XLV. törvény

a Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról rendelkező 1997. évi X. törvény módosításáról * 

1. § A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról rendelkező 1997. évi X. törvény 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3/A. § A Kormány a közalapítvány kuratóriumába és felügyelő bizottságába az 1997. évi LXXIX. törvény hatálya alá tartozó állami vezetőt is kijelölhet. A kuratóriumba, illetve a felügyelő bizottságba kijelölt állami vezető e tevékenységéért díjazásban nem részesülhet.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére