Időállapot: közlönyállapot (2005.VI.28.)

2005. évi LX. törvény

a helyi önkormányzatok 2005. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról * 

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Cct.) alapján a helyi önkormányzatok 2005. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások - jogszabályi változásból eredő - eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a Cct. módosításáról a következő törvényt alkotja:

1. § (1) A helyi önkormányzatok címzett támogatással megvalósuló beruházásaihoz 2005. évtől nyújtandó támogatás összegét ágazatonként, önkormányzatonként és beruházásonként az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Cct. 19. § (5) bekezdésének teljesítéséhez átmeneti mentességet kap az 1. számú melléklet 37. sorszám alatt szereplő önkormányzat a beruházáshoz szükséges címzett támogatásból történő ingatlanvásárlás megtörténtéig és a 26. sorszámon szereplő önkormányzat a beruházás megvalósítását szolgáló ingatlanon bejegyzett jelzálog törléséig.

(3) A 74. sorszám alatt szereplő önkormányzatok beruházása azzal a feltétellel kap támogatást, ha a vízjogi létesítési engedély módosítása a támogatási igénybejelentésben lévő műszaki tartalommal való összhang megteremtése érdekében a beruházás megkezdéséig megtörténik.

(4) A helyi önkormányzatok és a szociális feladatokat ellátó nem állami fenntartók 2003. évi új címzett támogatásáról, valamint az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról szóló 2003. évi LIX. törvény 1. számú melléklet „Szennyvízberuházások” fejezet 13. sora mentesül a Cct. 17. § (4) bekezdésében szereplő rendelkezés alól.

2. § Nem részesülnek címzett támogatásban a 2. számú mellékletben szereplő helyi önkormányzatok.

3. § (1) A Cct. 3. §-ának (8) bekezdése alapján - jogszabályi változásból eredően, a támogatásban részesülő beruházással ellátandó feladat jelentős változása miatt - a folyamatban lévő beruházásokkal kapcsolatos eredeti döntések, valamint a helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról szóló 2001. évi XCIV. törvény 1. számú melléklet „Egészségügy” fejezet 4. sorában szereplő Mosonmagyaróvár Karolina Kórház - Rendelőintézet rekonstrukciója címzett támogatásban részesült beruházással kapcsolatos eredeti döntés a 3. számú melléklet szerint módosul.

(2) A 3. számú melléklet 8. és 9. pontja szerinti önkormányzat e beruházása esetében a Cct. 3. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kérelem benyújtási határideje alól mentesül.

4. § (1) A Cct. 6. számú mellékletének I. Szennyvízelvezetés és -tisztítás 2. pontja a következő új 2.5 és 2.6 alpontokkal egészül ki:

„2.5 a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése programmal érintett települések, vagy azok társulásai függetlenül a terhelés mértékétől.
2.6 a 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 alpontok alapján felállított sorrendtől el lehet térni a 2.5 alpont figyelembevételével, továbbá ha az adott régióban rendelkezésre álló költségvetési előirányzat több mint háromszorosát elérik a benyújtott igények. A rangsor kialakítása során törekedni kell a rendelkezésre álló költségvetési előirányzat maradéktalan felhasználására.”

(2) A Cct. 6. számú mellékletének I. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

I.4. Szennyvízcsatorna-hálózat építése Támogatást igényelhet minden települési önkormányzat a szennyvízcsatorna-hálózattal még nem rendelkező területek ellátásához.
Egy önkormányzat e célra annyi igényt nyújthat be, ahány közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni.
Az igényhez csatolni kell az önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy az érintett területre vonatkozóan a tervezett szennyvízcsatorna-hálózat 1 kilométerére nézve az ingatlantulajdonosok 80%-a, de városban legalább 50, községben legalább 30 ingatlantulajdonos vállalta, hogy legkésőbb az üzembe helyezést követő 1 éven belül rácsatlakozik a szennyvízcsatorna-hálózatra.
A támogatási arány 15 000 fő feletti állandó népességű település esetében: 40%.
A támogatási arány 15 000 fő alatti állandó népességű település esetében: 50%.
Más önkormányzat vagy állam tulajdonában lévő érvényes üzemeltetési vízjogi engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító műre, vagy folyamatban lévő állami főmű építéséhez való csatlakozás esetén a támogatási arány 10%-ponttal növekszik.”

5. § A Cct. 3. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Különös méltánylást érdemlő egyedi esetekben az Országgyűlés a 19. § (5) bekezdésében szabályozott egyes feltételek teljesítése alól átmeneti vagy végleges felmentést adhat, és a felmentés megadását feltételekhez is kötheti.”

6. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 2005. évi LX. törvényhez

A helyi önkormányzatok 2005. évben címzett támogatással induló beruházásai

ezer Ft
Sor-
szám
Önkormányzat Megye Az igény megnevezése Beruházás összköltsége Ebből Az igényelt támogatás ütemezése
saját forrás igényelt támogatás 2005. 2006. 2007.
Egészségügy
1. Baja Bács-Kiskun megye Bajai Kórház volt sebészeti épület hotelszolgáltatási osztály rekonstrukciója 1 157 494 50 000 1 107 494 106 735 473 838 526 921
2. Balassagyarmat Nógrád megye Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet rekonstrukciója 1 402 624 40 000 1 362 624 131 324 582 994 648 306
3. Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Győr-Moson-Sopron megye Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Győr, központi műtőblokk, központi sterilizáló és központi intenzív osztály részleges felújítása, bővítése 1 244 498 30 000 1 214 498 117 048 519 619 577 831
4. Komárom Komárom-Esztergom megye Selye János Kórház-Rendelőintézet labor rekonstrukciója 218 612 20 500 198 112 19 093 84 762 94 257
5. Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Önkormányzat
Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye
Jósa András Kórház Traumatológia épület átalakítása és rekonstrukciója, a patológia épületének bővítése 624 960 56 466 568 494 54 789 243 228 270 477
6. Szigetvár Baranya megye Városi Kórház rekonstrukciója 1 596 470 33 017 1 563 453 150 679 668 918 743 856
7. Vecsés Pest megye Szakorvosi rendelőintézet rekonstrukciója 314 910 97 470 217 440 20 956 93 031 103 453
8. Zala Megyei Önkormányzat Zala megye Kórházrekonstrukció III. ütem
(neurológia és stroke osztály, gyermekgyógyászat, helikopter leszálló)
1 564 330 646 250 918 080 88 480 392 797 436 802
Egészségügy összesen 8 123 899 973 703 7 150 196 689 104 3 059 187 3 401 905
Kultúra
9. Baranya Megyei Önkormányzat Baranya megye Pécs, Zsolnay Múzeum rekonstrukciója, bővítése 415 245 42 819 372 426 35 893 159 341 177 192
10. Budapest Főváros Főváros Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Bp. XXII. ker., Kossuth Lajos u. 30. sz. alatti új fiókkönyvtár építése
269 207 27 800 241 407 23 266 103 285 114 856
11. Budapest
XIII. kerület
Főváros Angyalföldi József Attila Művelődési Központ rekonstrukciója 1 418 080 500 000 918 080 88 480 392 797 436 802
12. Ceglédbercel Pest megye Dózsa György Művelődési Ház, Könyvtár rekonstrukciója, átalakítása 286 788 38 000 248 788 23 977 106 443 118 368
13. Celldömölk Vas megye Kemenesaljai Művelődési Központ és Kresznerics Ferenc Könyvtár rekonstrukciója és bővítése 434 849 22 459 412 390 39 744 176 440 196 206
14. Győr Győr-Moson-Sopron megye Győrszentiván, többfunkciós kulturális és közművelődési közösségi tér kialakítása 871 087 89 825 781 262 75 295 334 260 371 707
15. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hajdú-Bihar megye Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ építése 1 413 806 212 450 1 201 356 115 781 513 996 571 579
16. Nagykanizsa Zala megye Hevesi Sándor művelődési központ rekonstrukciója, átalakítása, bővítése 659 214 67 977 591 237 56 981 252 959 281 297
17. Nagykáta Pest megye Radnóti Miklós Városi Könyvtár új elhelyezésére két meglévő épület átalakítása, rekonstrukciója, bővítése 343 091 55 785 287 306 27 689 122 923 136 694
18. Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén megye Liszt Ferenc Művelődési Ház rekonstrukciója 371 996 50 000 321 996 31 033 137 765 153 198
19. Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Önkormányzat
Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye
Jósa András Múzeum (Nyíregyháza) épületének rekonstrukciója, átalakítása, bővítése 317 571 40 000 277 571 26 751 118 758 132 062
20. Szeged Csongrád megye Szegedi Reök-palota rekonstrukciója többfunkciós kulturális - elsősorban képtár - célú hasznosítására 339 248 30 000 309 248 29 804 132 311 147 133
21. Tamási Tolna megye Művelődési Központ bővítése és rekonstrukciója 293 346 30 249 263 097 25 356 112 565 125 176
22. Törtel Pest megye Törtel község központjában lévő használaton kívüli gőzmalom épület rekonstrukciója és átalakítása multifunkcionális kulturális létesítmény: faluház, helytörténeti múzeum, teleház és könyvtár céljára 329 522 25 000 304 522 29 349 130 289 144 885
Kultúra összesen 7 763 049 1 232 364 6 530 685 629 399 2 794 131 3 107 155
Oktatás
23. Albertirsa Pest megye Tessedik Sámuel Általános Iskola bővítése 344 781 35 552 309 229 29 802 132 302 147 124
24. Ászár Komárom-Esztergom megye 8 tantermes általános iskola építése 437 904 90 000 347 904 33 529 148 850 165 525
25. Baktalórántháza Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye
Vay Ádám Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium rekonstrukciója és bővítése 386 641 39 800 346 841 33 427 148 395 165 019
26. Barcs Somogy megye Dráva Völgye Középiskola és Kollégium épületeinek rekonstrukciója 1 740 864 40 000 1 700 864 163 922 727 709 809 233
27. Bélapátfalva Heves megye Körzeti Általános Iskola bővítése 287 873 30 000 257 873 24 853 110 330 122 690
28. Budapest
XV. kerület
Főváros Hubay Jenő Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakkönyvtár elhelyezésének céljára kijelölt iskolaépület felújítása és átalakítása 254 954 50 000 204 954 19 753 87 689 97 513
29. Budapest
XVII. kerület
Főváros Czimra Gyula Általános Iskola rekonstrukciója 450 404 102 500 347 904 33 529 148 850 165 525
30. Budapest
XVIII. kerület
Főváros Attila u. 9. sz. alatti 100 férőhelyes óvoda, gyermekorvosi rendelő megépítése 454 008 30 000 424 008 40 864 181 410 201 734
31. Csepreg Vas megye Többfunkciós, komplex közösségi célokat is szolgáló 21 tantermes általános iskola építése 514 943 53 100 461 843 44 510 197 598 219 734
32. Demecser Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Oktatási Központ
(alapfokú oktatás+gimnázium+óvoda) rekonstrukciója és bővítése étteremmel, aulával, tantermekkel, tornateremmel
407 261 42 000 365 261 35 202 156 275 173 783
33. Hajdúsámson Hajdú-Bihar megye Óvoda bővítése 820 598 90 000 730 598 70 412 312 584 347 602
34. Jánoshalma Bács-Kiskun megye Tanuszoda bővítés 205 589 21 200 184 389 17 771 78 890 87 728
35. Kartal Pest megye Könyves Kálmán Általános Iskola rekonstrukciója 678 832 70 000 608 832 58 677 260 487 289 669
36. Kiskunfélegyháza Bács-Kiskun megye Kossuth L. Középiskola és Szakiskola, Kollégium oktatási épületeinek rekonstrukciója, részleges átalakítással és bővítéssel 472 537 97 118 375 419 36 181 160 622 178 616
37. Makó Csongrád megye Térségi célokat szolgáló tanmedence építése 912 774 47 145 865 629 83 425 370 356 411 847
38. Mecseknádasd Baranya megye Barokk magtár rekonstrukciója, átalakítása további oktatási-kulturális célok megvalósítására 213 777 22 044 191 733 18 478 82 032 91 222
39. Miskolc Borsod-Abaúj-
Zemplén megye
Diósgyőri Gimnázium épületbővítése és rekonstrukciója 558 436 57 585 500 851 48 270 214 288 238 294
40. Miskolc Borsod-Abaúj-
Zemplén megye
Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola bővítése és rekonstrukciója 944 061 97 350 846 711 81 602 362 263 402 846
41. Orosháza Békés megye Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola rekonstrukciója 1 280 083 132 000 1 148 083 110 647 491 203 546 232
42. Pécs Baranya megye Pollack M. Műszaki Szakközépiskola részére tornacsarnok építése 550 009 56 716 493 293 47 541 211 054 234 698
43. Pest Megyei Önkormányzat Pest megye A nagykőrösi Toldi Miklós Élelmiszeripari középiskola, szakiskola és kollégium rekonstrukciója 310 076 16 015 294 061 28 340 125 813 139 908
44. Pellérd Baranya megye 8+4 Tantermes Ált. Isk. és „B” kategóriájú tornaterem építése 741 701 73 919 667 782 64 358 285 708 317 716
45. Szeged Csongrád megye Vedres István Építőipari Szakközépiskola bővítéses rekonstrukciója 639 840 60 000 579 840 55 882 248 083 275 875
46. Szentgál Veszprém megye Általános iskola bővítése 614 004 78 000 536 004 51 658 229 328 255 019
47. Szigethalom Pest megye Új 200 fős napközi otthonos óvoda építése 338 456 35 006 303 450 29 245 129 830 144 375
48. Szolnok Jász-Nagykun-
Szolnok megye
Gépipari, Közlekedési Szakközép és Szakiskola rekonstrukciója és bővítése 858 703 44 351 814 352 78 484 348 418 387 451
49. Szombathely Vas megye Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium képzőművészeti és táncművészeti tagozatai új épületszárny beruházása 325 071 39 500 285 571 27 522 122 181 135 868
50. Téglás Hajdú-Bihar megye Általános iskola bővítése 635 969 65 600 570 369 54 970 244 031 271 369
51. Tolna Megyei Önkormányzat Tolna megye Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola kollégiumának rekonstrukciója 266 684 27 500 239 184 23 051 102 334 113 798
52. Tótkomlós Békés megye Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola bővítése, rekonstrukciója 433 573 10 255 423 318 40 798 181 115 201 405
53. Újszász Jász-Nagykun-
Szolnok megye
Oktatási intézmények rekonstrukciója, bővítése 603 184 62 000 541 184 52 157 231 544 257 483
54. Vaja Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye
150 férőhelyes óvoda építése 374 327 38 600 335 727 32 356 143 640 159 732
55. Veszprém Veszprém megye Kossuth Lajos Általános Iskola rekonstrukciója 442 027 57 000 385 027 37 107 164 733 183 187
Oktatás összesen 18 499 945 1 811 856 16 688 089 1 608 324 7 139 942 7 939 823
Szociális
56. Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Önkormányzat
Borsod-Abaúj-
Zemplén megye
Tartós bentlakásos szociális intézmény létrehozása 910 096 50 000 860 096 82 892 367 989 409 215
57. Kőszeg Vas megye Idősek Gondozóháza építése és hajléktalan szállás korszerűsítése 220 636 22 752 197 884 19 071 84 664 94 149
58. Veszprém Megyei Önkormányzat Veszprém megye Dáka, Pszichiátriai otthon rekonstrukciója 726 480 50 000 676 480 65 196 289 430 321 854
Szociális összesen 1 857 212 122 752 1 734 460 167 160 742 083 825 218
Vízgazdálkodás
Belterületi vízrendezés
59. Alap Fejér megye Alap belterületi vízrendezése 290 451 59 695 230 756 22 239 98 728 109 789
60. Békés Megyei Önkormányzat Békés megye Békés Megye 6 településének
(Kondoros, Köröstarcsa, Telekgerendás, Csárdaszállás, Gyomaendrőd és Békésszentandrás) belterületi vízrendezése
533 200 50 000 483 200 46 569 206 735 229 896
61. Bölcske Tolna megye Bölcske község belterületi vízrendezése I. ütem 216 066 22 281 193 785 18 676 82 910 92 199
62. Cibakháza Jász-Nagykun-
Szolnok megye
Belterületi csapadékvíz-elvezetés 313 553 33 000 280 553 27 038 120 034 133 481
63. Eger Heves megye Belterületi vízrendezés 804 636 84 000 720 636 69 452 308 322 342 863
64. Izsák Bács-Kiskun megye Izsák város belterületének csapadékvíz elvezetése 267 037 82 041 184 996 17 829 79 150 88 017
65. Kazár Nógrád megye Kazár és Rákóczibánya települések belterületi vízrendezése 969 823 100 063 869 760 83 824 372 124 413 812
66. Tass Bács-Kiskun megye Felszíni vízelvezetés 412 268 84 732 327 536 31 566 140 135 155 834
67. Veszprém Veszprém megye Veszprém, Keleti (16 300 m3) és
Nyugati (36 000 m3) mentesítő záportározó kialakítása, valamint a Látóhegyi árok
(566 fm) rendezése, áthelyezése
203 649 20 000 183 649 17 699 78 574 87 376
Ivóvízellátás
68. Pilis Pest megye Pilis nagyközség ivóvízellátás továbbfejlesztése 551 754 85 197 466 557 44 965 199 615 221 977
69. Tata Komárom-Esztergom megye Tata vízellátásának fejlesztése 339 078 34 965 304 113 29 309 130 114 144 690
Ivóvízminőség-javítás
70. Tiszakarád Borsod-Abaúj-
Zemplén megye
Tiszakarád, Tiszacsermely biztonságos ivóvízellátása és ivóvízminőség-javítása 328 691 67 554 261 137 25 167 111 726 124 243
Szennyvízberuházások
71. Aba Fejér megye Aba, Káloz, Sárkeresztúr és Soponya szennyvízelvezetése és -tisztítása 3 942 998 1 609 650 2 333 348 224 878 998 315 1 110 155
72. Biharkeresztes Hajdú-Bihar megye Biharkeresztes város és Ártánd község szennyvízközmű építése 1 731 672 706 920 1 024 752 98 761 438 437 487 554
73. Csernely Borsod-Abaúj-
Zemplén megye
Csernely, Bükkmogyorósd, Csokvaomány, Lénárddaróc, Nekézseny, Borsodbóta szennyvízelvezetése és tisztítása 1 476 078 607 273 868 805 83 732 371 715 413 358
74. Hatvan Heves megye Hatvan és Lőrinci városok szennyvízelvezetése 2 376 575 1 208 592 1 167 983 112 565 499 718 555 701
75. Jászalsószentgyörgy Jász-Nagykun-
Szolnok megye
Szennyvízelvezetés és -tisztítás 1 556 072 635 235 920 837 88 746 393 977 438 114
76. Komló Baranya megye Komló és a társult települések szennyvízcsatornázása 2 189 761 714 475 1 475 286 142 182 631 196 701 908
77. Mátranovák Nógrád megye Mátranovák és Mátraterenye községek szennyvízközmű- beruházása 2 190 404 894 188 1 296 216 124 924 554 582 616 711
78. Solt Bács-Kiskun megye Solt, Dunaegyháza és Dunatetétlen települések szennyvízelvezetése I. ütem Solt város csatornázása 1 696 866 862 930 833 936 80 371 356 796 396 768
Vízgazdálkodás összesen 22 390 630 7 962 791 14 427 839 1 390 491 6 172 902 6 864 446
Mindösszesen 58 634 735 12 103 466 46 531 269 4 484 478 19 908 245 22 138 546

2. számú melléklet a 2005. évi LX. törvényhez

A helyi önkormányzatok 2005. évre benyújtott és elutasított címzett támogatási igénye

ezer Ft
Sor-
szám
Önkormányzat Megye Az igény megnevezése Beruházás összköltsége Ebből Az igényelt támogatás ütemezése Meg
jegyzés*
saját
forrás
igényelt
támogatás
2005. 2006. 2007.
Oktatás
1. Alsónémedi Pest Széchenyi István Általános Iskola bővítése, új tornacsarnok és aula építése 589 386 120 000 469 386 38 050 367 693 63 643 2
2. Békés Megyei Önkormányzat Békés Pándy Kálmán Kórház Szeghalmi kórház-rendelőintézet rekonstrukciója 900 000 90 000 810 000 72 000 378 000 360 000 2
3. Budapest Főváros Főváros Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat elhelyezésére szolgáló épület rekonstrukciója és bővítése 2 200 000 576 000 1 624 000 592 000 1 032 000 0 2
4. Taksony Pest Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda építése 437 500 43 750 393 750 118 125 275 625 0 1
Darabszám összesen: 4
* Elutasítás indoka:
1 nem felel meg a jogszabályi feltételeknek
2 költségvetési fedezet hiánya

3. számú melléklet a 2005. évi LX. törvényhez

1. A helyi önkormányzatok és a szociális feladatokat ellátó nem állami fenntartók 2003. évi új címzett támogatásáról, valamint az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról szóló 2003. évi LIX. törvény 1. számú melléklet „Egészségügy” fejezet 1. sora az alábbiak szerint módosul:

[Sor-
szám
Az önkormányzat neve Az igény megnevezése Beruházás
össz-
költsége
Ebből Az igényelt támogatás éves ütemezése
saját
forrás
igényelt támogatás 2003. 2004. 2005.]
„1. Baranya Megyei Önkormányzat Megyei Kórház rekonstrukciója 700 000 0 700 000 60 000 270 000 370 000”

2. A helyi önkormányzatok és a szociális feladatokat ellátó nem állami fenntartók 2003. évi új címzett támogatásáról, valamint az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról szóló 2003. évi LIX. törvény 1. számú melléklet „Egészségügy” fejezet 5. sora az alábbiak szerint módosul:

[Sor-
szám
Az önkormányzat neve Az igény megnevezése]
„5. Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Petz Aladár Megyei Oktató Kórház rekonstrukció
(az önkormányzat 2005. januárjában benyújtott kérelmének megfelelő módosítással)”

3. A helyi önkormányzatok és a szociális feladatokat ellátó nem állami fenntartók 2003. évi új címzett támogatásáról, valamint az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról szóló 2003. évi LIX. törvény 1. számú melléklet „Egészségügy” fejezet 6. sora az alábbiak szerint módosul:

[Sor-
szám
Az önkormányzat neve Az igény megnevezése]
„6. Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet rekonstrukciója
(az önkormányzat 2005. januárjában benyújtott kérelmének megfelelő módosítással)”

4. A helyi önkormányzatok és a szociális feladatokat ellátó nem állami fenntartók 2003. évi új címzett támogatásáról, valamint az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról szóló 2003. évi LIX. törvény 1. számú melléklet „Szennyvízberuházások” fejezet 13. sora az alábbiak szerint módosul:

[Sor-
szám
Ágazat/
önkormányzat
Megye Az igény megnevezése Beruhá-
zás össz-
költsége
Ebből Az igényelt támogatás ütemezése
saját
forrás
igényelt
támo-
gatás
2003 2004 2005.]
„13. Tornyi-
szentmiklós
Zala szennyvízközmű 1 041 094 446 568 594 526 237 810 356 716 0”

5. A helyi önkormányzatok 2004. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló 2004. évi XLII. törvény 1. számú melléklet „Egészségügy” fejezet 6. sora az alábbiak szerint módosul:

[Sor-
szám
Az önkormányzat neve Az igény megnevezése]
„6. Mezőtúr Városi Kórház-Rendelőintézet rekonstrukciója. Meglévő „B” jelű épület átalakítása és új pavilon építése (Az önkormányzat 2005. januárjában benyújtott kérelmének megfelelő módosítással)”

6. A helyi önkormányzatok 2004. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló 2004. évi XLII. törvény 1. számú melléklet „Egészségügy” fejezet 9. sora az alábbiak szerint módosul:

[Sor-
szám
Az önkormányzat neve Az igény megnevezése]
„9. Vas Megyei Önkormányzat Szombathelyi Markusovszky Kórház rekonstrukciós programja (az önkormányzat 2005. januárjában benyújtott kérelmének megfelelő módosítással)”

7. A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról szóló 2001. évi XCIV. törvény 1. számú melléklet „Egészségügy” fejezet 4. sora az alábbiak szerint módosul:

Ebből Az igényelt támogatás éves ütemezése
[Sor-
szám
Az
önkormány-
zat neve
Az igény megnevezése Beruházás
össz-
költsége
önkor-
mányzat
saját
forrása
igényelt támogatás 2002. 2003. 2004. 2005.]
„4. Moson-
magyaróvár
Karolina Kórház-
Rendelőintézet rekonstrukciója
2 193 523 150 000 2 043 523 80 000 1 161 682 801 841”

8. A helyi önkormányzatok 2004. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló 2004. évi XLII. törvény 1. számú melléklet „Egészségügy” fejezet 11. sorának 4. oszlopa az alábbiak szerint módosul:

[Sor-
szám
Önkormányzat Megye Igény megnevezése]
„11. Zirc Veszprém Erzsébet Kórház rekonstrukciója, geriátriai szakkórház kialakítása, bővítése (hidroterápiás medence létesítésével, az önkormányzat 2005. évben benyújtott kérelmének megfelelő módosítással)”

9. A helyi önkormányzatok 2004. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló 2004. évi XLII. törvény 1. számú melléklet „Oktatás” fejezet 31. sora az alábbiak szerint módosul:

[Sor-
szám
Önkormányzat Megye Igény megnevezése Beruhá-
zás össz-
költsége
Ebből Igényelt
támogatás
ütemezése
saját
forrás
igényelt
támo-
gatás
2004. 2005.]
„13. Csorna Győr-Moson-
Sopron
Hunyadi János Gimnázium és Szakközépiskola, valamint a hozzá tartozó Szilágyi Erzsébet Leánykollégium rekonstrukciója
(az önkormányzat 2005. évben benyújtott kérelmének megfelelő módosítással)
321 618 0 321 618 5000 316 618”

  Vissza az oldal tetejére