Időállapot: közlönyállapot (2005.VII.15.)

2005. évi XCIV. törvény

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról * 

1. § A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 243. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E fejezet szerinti eljárást nem kell alkalmazni a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján gyermekotthonban, illetve lakásotthonban elhelyezett gyermekek teljes ellátására, illetőleg utógondozói ellátásban részesülők, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti lakóotthonban élő személyek teljes ellátására szolgáló árubeszerzés, valamint szolgáltatás megrendelése esetén.”

2. § A Kbt. 296. §-a a következő k) ponttal egészül ki:

(E rész szerinti eljárást nem kell alkalmazni)

k) a 243. § (3) bekezdésében meghatározott árubeszerzés, valamint szolgáltatás megrendelése esetében.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére