Időállapot: közlönyállapot (2005.X.15.)

2005. évi CVII. törvény

a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai), valamint a Bolgár Köztársaság és Románia között a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai), és a Bolgár Köztársaság és Románia között a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-én, Luxemburgban aláírt szerződés (a továbbiakban: Szerződés) kötelező hatályának elismerésére.

2. § (1) Az Országgyűlés a Szerződést e törvénnyel kihirdeti.

(2) A Szerződés hiteles magyar nyelvű szövegét e törvény melléklete tartalmazza.

3. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 2. §-a szerinti melléklet a Szerződés 4. cikkében meghatározott feltételek teljesülése esetén, az abban a cikkben meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Szerződés, illetve e törvény 2. §-a szerinti melléklet hatálybalépésének naptári napját - a (2) bekezdésben meghatározott feltételekre tekintettel - a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

Melléklet a 2005. évi CVII. törvényhez

ДОГОВОР ЗА ПРИСЬЕДИНЯВАНЕ

КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2005 г.

TRATADO RELATIVO A LA ADHESIÓN

A LA UNIÓN EUROPEA 2005

SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ

K EVROPSKÉ UNII 2005

TRAKTAT OM TILTRÆDELSE

AF DEN EUROPÆISKE UNION 2005

VERTRAG ÜBER DEN BEITRITT

ZUR EUROPÄISCHEN UNION 2005

2005. AASTA EUROOPA LIIDUGA

ÜHINEMISE LEPING

ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 2005

TREATY OF ACCESSION

TO THE EUROPEAN UNION 2005

TRAITE RELATIF A L’ADHESION

A L’UNION EUROPEENNE DE 2005

CONRADH AONTACHAIS

LEIS AN AONTAS EORPACH 2005

TRATTATO DI ADESIONE

ALL’UNIONE EUROPEA 2005

LĪGUMS

PAR PIEVIENOŠANOS EIROPAS SAVIENĪBAI, 2005

2005 M. STOJIMO Į

EUROPOS SĄJUNGĄ SUTARTIS

Az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló szerződés 2005

IT-TRATTAT TA’ L-ADEŻJONI

MA’ L-UNJONI EWROPEA 2005

VERDRAG BETREFFENDE DE TOETREDING

TOT DE EUROPESE UNIE 2005

TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU

DO UNII EUROPEJSKIEJ 2005

TRATADO DE ADESÃO

À UNIÃO EUROPEIA DE 2005

TRATATUL DE ADERARE

LA UNIUNEA EUROPEANĂ DIN 2005

ZMLUVA O PRISTÚPENÍ

K EURÓPSKEJ ÚNII 2005

POGODBA O PRISTOPU

K EVROPSKI UNIJI

2005

SOPIMUS LIITTYMISESTÄ

EUROOPAN UNIONIIN 2005

FÖRDRAGET OM ANSLUTNING

TILL EUROPEISKA UNIONEN 2005

Szerződés
a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai), valamint a Bolgár Köztársaság és Románia között, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról

Őfelsége a Belgák Királya,

a Bolgár Köztársaság,

a Cseh Köztársaság Elnöke,

Őfelsége Dánia Királynője,

a Németországi Szövetségi Köztársaság elnöke,

Az Észt Köztársaság Elnöke,

a Görög Köztársaság Elnöke,

Őfelsége Spanyolország Királya,

a Francia Köztársaság Elnöke,

Írország Elnöke,

Az Olasz Köztársaság Elnöke,

a Ciprusi Köztársaság Elnöke,

a Lett Köztársaság Elnöke,

a Litván Köztársaság Elnöke,

Ő Királyi Fensége a Luxemburgi Nagyherceg,

a Magyar Köztársaság Elnöke,

Málta Elnöke,

Őfelsége Hollandia Királynője,

az Osztrák Köztársaság Szövetségi Elnöke,

a Lengyel Köztársaság Elnöke,

a Portugál Köztársaság Elnöke,

Románia Elnöke,

a Szlovén Köztársaság Elnöke,

a Szlovák Köztársaság Elnöke,

a Finn Köztársaság Elnöke,

a Svéd Királyság Kormánya,

Őfelsége Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Királynője

EGYESÜLVE azon óhajukban, hogy az Európai Unió célkitűzéseinek megvalósítását továbbvigyék,

AZZAL A SZÁNDÉKKAL, hogy a már létrehozott alapokon továbbvigyék az Európa népei közötti egyre szorosabb egység létrehozásának folyamatát,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés I-58. cikke, csakúgy, mint az Európai Unióról szóló szerződés 49. cikke, lehetőséget teremt az európai államoknak arra, hogy az Európai Unió tagjává váljanak,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Bolgár Köztársaság és Románia tagként való felvételét kérte az Unióba,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Tanács, a Bizottság véleményének és az Európai Parlament hozzájárulásának birtokában úgy nyilatkozott, hogy támogatja ezen államok felvételét,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy e szerződés aláírásának időpontjában, az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződést az Unió valamennyi tagállama aláírta, de még nem erősítette meg, és hogy a Bolgár Köztársaság és Románia a 2007. január 1-jei állapot szerinti Európai Unióhoz csatlakozik,

MEGÁLLAPODTAK a felvétel feltételeiről és részletes szabályairól, és e célból meghatalmazottjaikként jelölték ki:

ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA,

Karel DE GUCHT

külügyminisztert,

Didier DONFUT-t,

a külügyminiszter mellé rendelt, európai ügyekért felelős államtitkárt;

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

Georgi PARVANOV

köztársasági elnököt,

Simeon SAXE-COBURG

miniszterelnököt,

Solomon PASSY

külügyminisztert,

Meglena KUNEVA

európai ügyekért felelős minisztert;

A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Vladimír MÜLLER

európai uniós ügyekért felelős miniszterhelyettest,

Jan KOHOUT

rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet,

a Cseh Köztársaság Európai Unió melletti állandó képviselőjét;

ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE,

Friis Arne PETERSEN

külügyi közigazgatási államtitkárt,

Claus GRUBE

rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet,

a Dán Királyság Európai Unió melletti állandó képviselőjét;

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Hans Martin BURY

európai ügyekért felelős államminisztert,

Wilhelm SCHÖNFELDER

rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet,

a Németországi Szövetségi Köztársaság Európai Unió melletti állandó képviselőjét;

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Urmas PAET

külügyminisztert,

Väino REINART

rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet,

az Észt Köztársaság Európai Unió melletti állandó képviselőjét;

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Yannis VALINAKIS

külügyminiszter-helyettest;

Vassilis KASKARELIS

rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet,

a Görög Köztársaság Európai Unió melletti állandó képviselőjét;

ŐFELSÉGE SPANYOLORSZÁG KIRÁLYA,

Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ-t,

a külügyekért és az együttműködésért felelős minisztert,

Alberto NAVARRO GONZÁLEZ-t,

az Európai Unióért felelős államtitkárt;

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Claudie HAIGNERÉ-t,

a külügyminiszter mellé rendelt, európai ügyekért felelős minisztert,

Pierre SELLAL

rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet,

a Francia Köztársaság Európai Unió melletti állandó képviselőjét;

ÍRORSZÁG ELNÖKE,

Dermot AHERN

külügyminisztert,

Noel TREACY

európai ügyekért felelős államminisztert;

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Roberto ANTONIONE

külügyi helyettes államtitkárt,

Rocco Antonio CANGELOSI

rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet,

az Olasz Köztársaság Európai Unió melletti állandó képviselőjét;

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

George IACOVOU

külügyminisztert,

Nicholas EMILIOU

rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet,

a Ciprusi Köztársaság Európai Unió melletti állandó képviselőjét;

A LETT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Artis PABRIKS

külügyminisztert,

Eduards STIPRAIS

rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet,

a Lett Köztársaság Európai Unió melletti állandó képviselőjét;

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Antanas VALIONIS

külügyminisztert,

Albinas JANUSKA-t

a külügyminisztérium helyettes államtitkárát;

Ő KIRÁLYI FENSÉGE A LUXEMBURGI NAGYHERCEG,

Jean-Claude JUNCKER

miniszterelnököt, „ministre d’État”-t, pénzügyminisztert,

Jean ASSELBORN

miniszterelnök-helyettest, külügy- és bevándorlásügyi minisztert;

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Dr. Ferenc SOMOGYI

külügyminisztert,

Dr. Etele BARÁTH

európai ügyekért felelős tárca nélküli minisztert;

MÁLTA ELNÖKE,

Hon. Michael FRENDO

külügyminisztert,

Richard CACHIA CARUANA

rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet,

Málta Európai Unió melletti állandó képviselőjét;

ŐFELSÉGE HOLLANDIA KIRÁLYNŐJE,

Dr. B. R. BOT

külügyminisztert,

Atzo NICOLAI

európai ügyekért felelős minisztert;

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG SZÖVETSÉGI ELNÖKE,

Hubert GORBACH

alkancellárt,

Dr. Ursula PLASSNIK

szövetségi külügyminisztert;

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Adam Daniel ROTFELD

külügyminisztert,

Jarosław PIETRAS

európai ügyekért felelős államtitkárt;

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Diogo PINTO DE FREITAS DO AMARAL

állam- és külügyminisztert,

Fernando Manuel de MENDONCA D’OLIVEIRA NEVES

európai ügyekért felelős államtitkárt;

ROMÁNIA ELNÖKE,

Traian BĂSESCU-t,

Románia köztársasági elnökét,

Călin POPESCU - TĂRICEANU-t

Románia miniszterelnökét;

Mihai - Răzvan UNGUREANU

külügyminisztert,

Leonard ORBAN-t,

az Európai Unióhoz történő csatlakozásra irányuló tárgyalások főtárgyalóját;

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Božo CERAR-t,

a külügyminisztérium államtitkárát;

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Eduard KUKAN

külügyminisztert,

József BERÉNYI

külügyi államtitkárt;

A FINN KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Eikka KOSONEN

rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet,

a Finn Köztársaság Európai Unió melletti állandó képviselőjét;

A SVÉD KIRÁLYSÁG KORMÁNYA,

Laila FREIVALDS

külügyminisztert,

Sven-Olof PETERSSON

rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet,

a Svéd Királyság Európai Unió melletti állandó képviselőjét;

ŐFELSÉGE NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGÁNAK KIRÁLYNŐJE

Sir John GRANT KCMG

rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet,

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unió melletti állandó képviselőjét,

AKIK kicserélve jó és kellő alakban talált meghatalmazásaikat,

A következőkben állapodtak meg:

1. cikk

1. A Bolgár Köztársaság és Románia az Európai Unió tagjává válik.

2. A Bolgár Köztársaság és Románia az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés - beleértve azok módosításait és kiegészítéseit - részes felévé válik.

3. A felvétel feltételeit és részletes szabályait az e szerződéshez mellékelt jegyzőkönyv állapítja meg. A jegyzőkönyv rendelkezései e szerződés szerves részét képezik.

4. A jegyzőkönyvet - beleértve annak mellékleteit és függelékeit is - az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez kell csatolni, és annak rendelkezései e szerződések szerves részét képezik.

2. cikk

1. Abban az esetben, ha az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés a csatlakozás időpontjában még nem lépett hatályba, a Bolgár Köztársaság és Románia az Unió alapját képező szerződéseknek - beleértve azok módosításait és kiegészítéseit - a részes felévé válik.

Ebben az esetben az 1. cikk (2)-(4) bekezdését az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

2. A felvétel feltételeit és az Unió alapját képező szerződéseknek a felvétellel együtt járó kiigazításait, amelyeket a csatlakozás időpontjától az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés hatálybalépésének napjáig kell alkalmazni, az e szerződéshez csatolt okmány állapítja meg. Az okmány rendelkezései e szerződés szerves részét képezik.

3. Amennyiben az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés a csatlakozás után lép hatályba, az 1. cikk (3) bekezdésében említett jegyzőkönyv az említett szerződés hatálybalépésének napján a 2. cikk (2) bekezdésében említett okmány helyébe lép. Ebben az esetben a fent említett jegyzőkönyv rendelkezéseit nem új joghatással járó rendelkezéseknek, hanem olyan rendelkezéseknek kell tekinteni, amelyek az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződésben, az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésben és az említett jegyzőkönyvben meghatározott feltételekkel fenntartják a 2. cikk (2) bekezdésében említett okmány rendelkezései által létrehozott joghatásokat.

Az 1. cikk (3) bekezdésében említett jegyzőkönyv hatálybalépését megelőzően a szerződés, illetve a (2) bekezdésben említett okmány alapján elfogadott jogi aktusok hatályban maradnak, és joghatásuk az említett jegyzőkönyvben előírt feltételekkel fennmarad addig, amíg ezeket a jogi aktusokat nem módosítják vagy hatályon kívül nem helyezik.

3. cikk

A tagállamok jogaira és kötelezettségeire, valamint az Unió intézményeinek jog- és hatáskörére vonatkozó, azon szerződésekben foglalt rendelkezéseket, amelyeknek a Bolgár Köztársaság és Románia részes felévé válik, e szerződésre is alkalmazni kell.

4. cikk

1. E szerződést a Magas Szerződő Felek alkotmányos követelményeiknek megfelelően megerősítik. A megerősítő okiratokat az Olasz Köztársaság kormányánál legkésőbb 2006. december 31-ig letétbe helyezik.

2. E szerződés 2007. január 1-jén lép hatályba, feltéve, hogy addig az időpontig valamennyi megerősítő okiratot letétbe helyezik.

Ha azonban az 1. cikk (1) bekezdésében említett egyik állam megerősítő okiratát nem helyezi kellő időben letétbe, e szerződés azon másik állam tekintetében lép hatályba, amely megerősítő okiratát letétbe helyezte. Ebben az esetben a Tanács egyhangú határozattal haladéktalanul elfogadja az e szerződésnek, továbbá az 1. cikk (3) bekezdésében említett jegyzőkönyv 10. cikkének, 11. cikke (2) bekezdésének, 12. cikkének, 21. cikke (1) bekezdésének, 22., 31., 34. és 46. cikkének, III. melléklete 2.1.b), 2.2. és 2.3. pontjának, valamint IV. melléklete B. szakaszának, illetve adott esetben a 2. cikk (2) bekezdésében említett okmány 9-11. cikkének, 14. cikke (3) bekezdésének, 15. cikkének, 24. cikke (1) bekezdésének, 31., 34., 46. és 47. cikkének, III. melléklete 2.1.b), 2.2. és 2.3. pontjának, valamint IV. melléklete B. szakaszának azon kiigazításait, amelyek nélkülözhetetlenné válnak; a Tanács egyhangúlag azt is kinyilváníthatja, hogy a fent említett jegyzőkönyv és az ahhoz csatolt mellékletek és függelékek, illetve adott esetben a fent említett okmány és az ahhoz csatolt mellékletek és függelékek azon rendelkezései, amelyek kifejezetten arra az államra vonatkoznak, amely megerősítő okiratát nem helyezte letétbe, nem lépnek hatályba, illetve e rendelkezéseket kiigazíthatja.

Valamennyi szükséges megerősítő okiratnak az (1) bekezdésnek megfelelően történő letétbe helyezése ellenére e szerződés 2008. január 1-jén lép hatályba, ha a Tanács mindkét csatlakozó állam tekintetében határozatot fogad el az 1. cikk (3) bekezdésében említett jegyzőkönyv 39. cikke, illetve az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés hatálybalépését megelőzően a 2. cikk (2) bekezdésében említett okmány 39. cikke alapján.

Ha csak az egyik csatlakozó államra vonatkozóan fogadnak el ilyen határozatot, e szerződés ezen állam tekintetében 2008. január 1-jén lép hatályba.

3. A (2) bekezdés ellenére az Unió intézményei a csatlakozás előtt elfogadhatják az 1. cikk (3) bekezdésében említett jegyzőkönyv 3. cikke (6) bekezdésében, 6. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében, 6. cikke (4) bekezdésének második albekezdésében, 6. cikke (7) bekezdésének második és harmadik albekezdésében, 6. cikke (8) bekezdésének második albekezdésében, 6. cikke (9) bekezdésének harmadik albekezdésében, 17. és 19. cikkében, 27. cikke (1) és (4) bekezdésében, 28. cikke (4) és (5) bekezdésében, 29. cikkében, 30. cikke (3) bekezdésében, 31. cikke (4) bekezdésében, 32. cikke (5) bekezdésében, 34. cikke (3) és (4) bekezdésében, 37. és 38. cikkében, 39. cikke (4) bekezdésében, 41., 42., 55., 56. és 57. cikkében, valamint IV-VIII. mellékletében említett intézkedéseket. Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés hatálybalépését megelőzően ezeket az intézkedéseket a 2. cikk (2) bekezdésében említett okmány 3. cikke (6) bekezdésében, 6. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében, 6. cikke (4) bekezdésének második albekezdésében, 6. cikke (7) bekezdésének második és harmadik albekezdésében, 6. cikke (8) bekezdésének második albekezdésében, 6. cikke (9) bekezdésének harmadik albekezdésében, 20. és 22. cikkében, 27. cikke (1) és (4) bekezdésében, 28. cikke (4) és (5) bekezdésében, 29. cikkében, 30. cikke (3) bekezdésében, 31. cikke (4) bekezdésében, 32. cikke (5) bekezdésében, 34. cikke (3) és (4) bekezdésében, 37. és 38. cikkében, 39. cikke (4) bekezdésében, 41., 42., 55., 56. és 57. cikkében, valamint IV-VIII. mellékletében foglalt egyenértékű rendelkezések alapján kell elfogadni.

Ezek az intézkedések csak e szerződés hatálybalépése esetén és napján lépnek hatályba.

5. cikk

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés bolgár és román nyelven készült szövegét csatolni kell e szerződéshez. E szövegek ugyanolyan feltételekkel hitelesek, mint az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven készült szövegei.

Az Olasz Köztársaság kormánya eljuttatja a Bolgár Köztársaság és Románia kormányainak az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés egy-egy hitelesített másolatát az első bekezdésben említett valamennyi nyelven.

6. cikk

E szerződést, amely egyetlen eredeti példányban angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven készült, és amelynek az e nyelveken készült szövegeinek mindegyike egyaránt hiteles, az Olasz Köztársaság Kormányának irattárában helyezik letétbe, amely minden további aláíró állam kormányának eljuttat egy-egy hitelesített másolatot.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО, долуподписанте упълномощени представители подписаха настоящия договор.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

TIL BEKR/EFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα Συνθήκη.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présem traité.

DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

TO APLIECINOT, Pilnvarotie ir parakstījuši šo Līgumu.

TAI PALIUDYDAMI šią Sutartį pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a szerződést.

B’XIEHDA TA’ DAN il-Plenipotenzjarji sottoskritti iffirmaw dan it-Trattat.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

W DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Tratado.

DREPT CARE subsemnaţii plenipotenţiari au semnat prezentul tratat.

NA DÔKAZ TOHO splnomocnení zástupcovia podpísali túto zmluvu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali to pogodbo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

SOM BEKRÄFTELSE PÅ DETTA har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети април две хиляди и пета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de abril del dos mil cinco.

V Lucemburku dne dvacátého pátého dubna dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten April zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

΄Εγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε, Απριλίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le vingt-cinq avril deux mille cinq.

Arna dhéanamh i Lucsamburg, an cúigiú lá fichead d’Aibreán sa bhliain dhá mhíle is a cúig.

Fatto a Lussembourgo, addi’ venticinque aprile duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év április huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa a għoxrin jum ta’ April tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste april twecduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e cinco de Abril de dois mil e cinco.

Întocmit la Luxemburg la douăzecişicinci aprilie anul două mii cinci.

V Luxembourgu, petindvajsetega aprila leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho apríla dvetisícpät’.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte april tjugohundrafem.

Предходният текст е заверен препис от оригинала на Договора за присъедияване на Република България и Румъния към Европейския съюз съставен в Люксембург на двадесет и петия ден от месец април на две хиляди и пета година и депозиран в архивите на Правителството на Италианската република.

El texto que precede es copia autenticada del original del Tratado de Adhesión de la Repúblíca de Bulgaría y Rumanía a la Unión Eurapea, hecho en Luxemburgo el 25 de abril de 2005 y depositado en los archivos del Gobierno de la República Italiana.

Výše uvedený text je ovĕřeným opisem prvopisu Smlouvy o přistoupeni Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii podepsané v Lucemburku dne 25. dubna roku dva tisíce pĕt a uložené v archivu vlády Italské republiky.

Ovenstăende tekst er en bekræftet genpart af originalteksten til traktaten om Republikken Bulgariens ođ Rumæniens tiltrædeise af Den Europæiske Union, udfærdíget i Luxembourg den 25. april 2005 og deponeret i Den Italienske Republiks regerings arkiver.

Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift der Urschrift des am fünfundzwanzigsten April zweitausendfünf in Luxemburg unterzeichenten und im Archiv der Regierung der Italienschen Republik hinterlegten æertrags über den Beitritt der Republik Bulgarien und Rumäniens zur Europäischen Union.

Eespool toodud tekst on kahekümne viiendal aprillil kahe tuhande viiendal aastal Luxembourgis sŏlmitud ja Itaalia Varbariigi valitsuse arhiivi hoiule antud Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise lepingu originaali kinnitatud koopia.

Το προηγούμενο κείμενο αποτελεί επικυρωμένο ακοριβές αντίγραφο τον πρωτοτύπου της Συνθήκης Προσχώρηοης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας οτην Ευρωαίκή Ενωση που έγινε οτο Λουξεμβούργο οτις εικοσιπέντε Απριλίου δύο χιλιάδες πέντε και κατατέθηκε οτο αρχείο της κυβερνήσεως της Ιταλικής Δημοκρατίας.

The preceding text is a certified true copy of the original of the Treaty of Accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union, done at Luxembourg on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and five and deposited in the archives of the Government of the Italian Republic.

Le texte précédent est une copie certifiée conforme à l’original du traité d’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, signé à Luxembourg le vingt-cinq avril deux mille cinq et déposé dans les archives du gouvermement de la République italienne.

Is cóip dhílis dheimhnithe é an téacs thuas de scribhinn bhunaidh Chonradh Aontachais Phoblacht na Bulgaire agus na Rómáine leis an Aontas Eorpach, arna dhéanamh í Lucsamburg ar an gcúigiú lá fichead d’Aibreán sa bhliain dhá mhíle a cúig agus arna thaisceadh i gcartlann Rialtas Phoblacht na hlodáile.

Il testo precedente è una copia autenticata dell’originale del trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, fatto a Lussemburgo il venticinque aprile duemilacinque e depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana.

Šis teksts ir oríginăla - Bulgărijas Republikas un Rumănijas Pievienošanăs liguma Eiropas Savienībai - apliecinăta kopija, kas sastădīta Luksemburgă divi tūkstoši piektă gada divdesmit piektajă aprīlī un deponēta Itălijas Republikas valdības archīvă.

Pirmiau pateiktas tekstas yra Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo į Europas Sąjungą sutarties, pasirašytos du tükstančiai penktų metų balandžio dvidešimt penktąją dieną Luksemburge ir deponuotos Italijos Respublikos Vyriausybes archyvuose, patvirtinta kopija.

A fenti szöveg a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló, a kétezer ötödik év április havának huszonötödik napján Luxembourgban kelt és az Olasz Köztársaság kormányának irattárában letétbe helyezett szerződés eredeti szövegének hitelesített másolata.

It-test prečedenti huwa kopja awtentika čertifikata ta l-original tat-Trattat ta’ l-Adezjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma’ l-Unjoni Ewropea, maghmul fil-Lussemburgu fil-hamsa u ghoxrin jum ta’ April fis-sena elfejn u hamsa u ddepozitat fl-arkivji tal-Gvern tar-Repubblika Taljana.

De bovenstaande tekst is een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het oorspronkelijke exemplaar van het op vijfentwintig april tweeduizenenvijf te Luxemburg ondertekende en in het archief van de regering van de Italiaanse Republiek nedergelegde Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemnië tot de Europese Unie.

Powyższy tekst jest uwierzytelnionym adpisem oryginału Traktatu o Przystąpieniu Republiki Bułgarii i Rumunii do Unií Europejskiej, sporzadzonego w Luksemburgu w dniu dwudziestym piątym kwietnia dwutysięcznego piątego roku i złozonego do depozytu w archiwum Rządu Republiki Włoskiej.

Powyższy tekst jest uwierzytelnionym odpisem oryginału Traktatu o Przystąpieniu Republilki Bulgarii i Rumunii do Unil Europejskiej, sporządzonego w Luksemburgu w dniu dwudziestym piątym kwietnia dwutysięcznego piątego roku i zołożnego do depozytu w archiwum Rządu Republiki Włoskiej.

O texto anterior é uma cópia autenticada do original do Tratado de Adesão da República da Bulgária e da Roménia à União Europeia, feito no Luxemburgo aos vinte e cinco de Abril de dois mil e cinco e depositado nos arquivos do Governo da República Italiana.

Textul de mai sus este o copie certificată drept conformă a originalului Tratalului privind aderarea Republicii Bulgaria şi a Romăniei la Uniunea Europeanã, încheiat la Luxemburg în a douăzci şi cincea zi a lunilĭ aprilie a anului două mii cinci şi depus în arhivele Guvernului Republicii Italiene.

Predchádzajúci text je overenou vernou kópiou originálu Zmluvy o pristúpeni Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii, ktorá bola podpisaná v Luxemburgu dvadsiateho piateho aprila dvetisíc pät’ a uložená v archívoch vlády Talianskej republiky.

Zgornje besedilo je overjen verodostojen izvod izvirnika Pogodbe o pristopu Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji, sestavljene v Luxembourgu petindvajsetega aprila dva tisoč pet in deponirane v arhivu Vlade Italijanske republike.

Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös alkuperäisestä Bulgarian tasavallan ja Rumanian tasavallan Euroopan unioniin littymistä koskevasta sopimuksesta, joka on tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisi ja talletettu Italian tasavallan hallituksen arkistoon.

Den föregående texten är en bestyrkt kopia av originalet till fördraget om Republiken Bulgariens och Republiken Rumäniens anslutming till Europeiska unionen, utfärdat i Luxemburg den 25 april 2005 och deponerat i arkiven hos Republiken Italiens regering.

Jegyzőkönyv
a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióba történő felvételének feltételeiről és részletes szabályairól

A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Bolgár Köztársaság és Románia 2007. január 1-jén az Európai Unió tagjává válik;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés I-58. cikke értelmében a felvétel feltételei és részletes szabályai a tagállamok és a felvételét kérő állam között létrejövő megállapodás tárgyát képezik;

MEGÁLLAPODTAK a következő rendelkezésekben, amelyeket az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolnak:

Első rész

Alapelvek

1. cikk

1. Ennek a jegyzőkönyvnek az alkalmazásában:

- az „Alkotmány” kifejezés a az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződést jelenti;

- az „EAK-Szerződés” az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződést jelenti, a csatlakozást megelőzően hatályba lépő kiegészítő vagy módosító szerződésekkel, illetve egyéb jogi aktusokkal együtt;

- a „jelenlegi tagállamok” kifejezés a Belga Királyságot, a Cseh Köztársaságot, a Dán Királyságot, a Németországi Szövetségi Köztársaságot, az Észt Köztársaságot, a Görög Köztársaságot, a Spanyol Királyságot, a Francia Köztársaságot, Írországot, az Olasz Köztársaságot, a Ciprusi Köztársaságot, a Lett Köztársaságot, a Litván Köztársaságot, a Luxemburgi Nagyhercegséget, a Magyar Köztársaságot, a Máltai Köztársaságot, a Holland Királyságot, az Osztrák Köztársaságot, a Lengyel Köztársaságot, a Portugál Köztársaságot, a Szlovén Köztársaságot, a Szlovák Köztársaságot, a Finn Köztársaságot, a Svéd Királyságot, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát jelenti;

- az „új tagállamok” kifejezés a Bolgár Köztársaságot és Romániát jelenti;

- az „intézmények” kifejezés az Alkotmánnyal létrehozott intézményeket jelenti.

2. Az ebben a jegyzőkönyvben szereplő, az Alkotmányra, illetve az Unióra vonatkozó hivatkozásokat adott esetben az EAK-Szerződésre, illetve EAK-Szerződéssel létrehozott Közösségre vonatkozó hivatkozásként kell érteni.

2. cikk

A csatlakozás időpontjától kezdődően az Alkotmány rendelkezései, az EAK-Szerződés és az intézmények által a csatlakozást megelőzően elfogadott jogi aktusok Bulgária és Románia számára kötelezőek, és az Alkotmányban, az EAK-Szerződésben, illetve az e jegyzőkönyvben megállapított feltételekkel alkalmazandók ezekben az államokban.

3. cikk

1. Bulgária és Románia csatlakozik a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott határozatokhoz és megállapodásokhoz.

2. Bulgária és Románia helyzete megegyezik a jelenlegi tagállamokéval az Európai Tanács és a Tanács által tett nyilatkozatok és állásfoglalások, illetve egyéb álláspontok tekintetében, és azoknak az egyéb nyilatkozatoknak, állásfoglalásoknak és álláspontoknak a tekintetében, amelyeket az Unióra vonatkozóan a tagállamok közös megállapodással elfogadtak; Bulgária és Románia ennek megfelelően tiszteletben tartja az ilyen nyilatkozatokból, állásfoglalásokból vagy egyéb álláspontokból eredő alapelveket és iránymutatásokat, és megteszi az ezek végrehajtásához szükséges intézkedéseket.

3. Bulgária és Románia csatlakozik az I. mellékletben felsorolt egyezményekhez és jegyzőkönyvekhez. Ezek az egyezmények és jegyzőkönyvek Bulgária és Románia vonatkozásában a Tanács által a (4) bekezdésben említett határozatokban megállapított időpontban lépnek hatályba.

4. A Tanács a Bizottság ajánlása alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően, egyhangúlag elfogadott európai határozatokkal elfogadja a (3) bekezdésben említett egyezményeken és jegyzőkönyveken a csatlakozás miatt szükséges valamennyi kiigazítást, és a módosított szövegeket kihirdeti az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

5. A 3. bekezdésben említett egyezmények és jegyzőkönyvek tekintetében Bulgária és Románia vállalja, hogy a tagállamok intézményei és szervezetei közötti gyakorlati együttműködés elősegítése céljából olyan igazgatási és egyéb rendelkezéseket vezet be, amilyeneket a csatlakozás időpontjáig a jelenlegi tagállamok vagy a Tanács elfogadtak.

6. A Tanács a Bizottság javaslata alapján, egyhangúlag elfogadott európai határozattal az I. mellékletet kiegészítheti a csatlakozás időpontja előtt aláírt, az előbbiekben említett egyezményekkel, megállapodásokkal és jegyzőkönyvekkel.

7. Az ebben a cikkben említett egyes okmányok magukban foglalják az Alkotmány IV-438. cikkében említett eszközöket is.

4. cikk

1. A schengeni vívmányoknak az Alkotmány 17., az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni vívmányokról szóló jegyzőkönyvében említett rendelkezései, és az azokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő, a II. mellékletben felsorolt jogi aktusok, valamint minden ilyen további jogi aktus, amelyet a csatlakozás időpontja előtt fogadnak el, Bulgáriára és Romániára nézve a csatlakozás időpontjától kezdődően kötelezőek, és azokat ezekben az államokban ettől az időponttól kezdődően alkalmazni kell.

2. A schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe beillesztett azon rendelkezései és az azokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő azon jogi aktusok, amelyeket az 1. bekezdés nem említ, a csatlakozás időpontjától kezdődően kötelezőek Bulgária és Románia számára; e rendelkezéseket és jogi aktusokat azonban csak akkor kell az előbb említett államokban alkalmazni, ha a Tanács ilyen értelmű európai határozatot fogad el azt követően, hogy az alkalmazandó schengeni értékelési eljárásokkal összhangban megvizsgálta, hogy az adott állam teljesíti-e az érintett vívmányok valamennyi részének alkalmazásához szükséges feltételeket.

A Tanács határozatát az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően azon tagállamok kormányait képviselő tagjainak egyhangú szavazatával hozza meg, amelyekben az e bekezdésben említett rendelkezéseket már hatályba léptették, illetve amelyben ezeket a rendelkezéseket hatályba kívánják léptetni. A Tanács Írország, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kormányait képviselő tagjai annyiban vesznek részt egy ilyen határozat meghozatalában, amennyiben az a schengeni vívmányok olyan rendelkezéseire és az azokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő olyan jogi aktusokra vonatkozik, amelyek alkalmazásában ezek a tagállamok részt vesznek.

5. cikk

A csatlakozás időpontjától kezdődően, az Alkotmány III-197. cikke értelmében vett eltéréssel rendelkező tagállamként Bulgária és Románia részt vesz a Gazdasági és Monetáris Unióban.

6. cikk

1. Az Unió által egy vagy több harmadik állammal, valamely nemzetközi szervezettel vagy egy harmadik állam állampolgárával megkötött vagy ideiglenesen alkalmazott megállapodások és egyezmények az Alkotmányban és az ebben a jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint kötelezőek Bulgáriára és Romániára.

2. Bulgária és Románia vállalja, hogy az ebben a jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint csatlakoznak az Unió és a jelenlegi tagállamok által együttesen eljárva megkötött vagy aláírt megállapodásokhoz vagy egyezményekhez.

Bulgáriának és Romániának az egyes harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel az Unió és a jelenlegi tagállamok által együttesen megkötött vagy aláírt megállapodásokhoz vagy egyezményekhez való csatlakozásáról az e megállapodásokhoz vagy egyezményekhez csatolt és az érintett harmadik országgal vagy országokkal, illetve nemzetközi szervezettel a Tanács által a tagállamok nevében egyhangúlag eljárva kötött jegyzőkönyvekben kell megállapodni. E jegyzőkönyveket, a tagállamok nevében eljárva, a Bizottság tárgyalja meg a Tanács által egyhangúlag jóváhagyott tárgyalási irányelvek alapján és a tagállamok képviselőiből álló bizottsággal konzultálva. A Bizottság a jegyzőkönyvek megkötése céljából azok tervezetét benyújtja a Tanácsnak.

Ez az eljárás az ilyen megállapodások jövőbeni megkötése vagy bármilyen egyéb, a csatlakozással nem összefüggő módosításai tekintetében nem sérti az Unió saját hatásköreinek gyakorlását, és nem érinti az Unió és tagállamai közötti hatáskörmegosztást.

3. A 2. bekezdésben említett megállapodásokhoz és egyezményekhez történő csatlakozással Bulgáriát és Romániát e megállapodások és egyezmények tekintetében ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetik meg, mint a jelenlegi tagállamokat.

4. A csatlakozás időpontjától kezdődően és a 2. bekezdésben említett szükséges jegyzőkönyvek hatálybalépéséig Bulgária és Románia alkalmazza az Unió és a jelenlegi tagállamok által a csatlakozás időpontja előtt együttesen megkötött megállapodások és egyezmények rendelkezéseit, a személyek szabad mozgásáról szóló, Svájccal kötött megállapodás kivételével. Ez a kötelezettség azokra a megállapodásokra és egyezményekre is vonatkozik, amelyekkel kapcsolatban az Unió és a jelenlegi tagállamok úgy állapodtak meg, hogy azokat ideiglenesen alkalmazzák.

A 2. bekezdésben említett jegyzőkönyvek hatálybalépéséig az Unió és a tagállamok együttesen eljárva, saját hatáskörük keretein belül megteszik a megfelelő intézkedéseket.

5. Bulgária és Románia csatlakozik az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti, 2000. június 23-án Cotonou-ban aláírt partnerségi megállapodáshoz * .

6. Bulgária és Románia vállalja, hogy az ebben a jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint csatlakozik az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz * , annak 128. cikkével összhangban.

7. A csatlakozás időpontjától kezdődően Bulgária és Románia alkalmazza az Unió által harmadik országokkal kötött kétoldalú textilmegállapodásokat és -megegyezéseket.

Az Unió által a textil- és ruházati termékek behozatalára vonatkozóan alkalmazott mennyiségi korlátozásokat Bulgáriának és Romániának az Unióhoz történő csatlakozására figyelemmel ki kell igazítani. Ennek érdekében az Unió a csatlakozás időpontját megelőzően tárgyalásokat folytathat az érintett harmadik országokkal a fent említett megállapodások és megegyezések módosításáról.

Amennyiben a kétoldalú textilmegállapodások és -megegyezések módosításai a csatlakozás időpontjáig nem lépnek hatályba, az Unió a textil- és ruházati termékek behozatalára vonatkozó szabályait Bulgária és Románia csatlakozására figyelemmel szükség szerint kiigazítja.

8. Az Unió által az acél és acéltermékek behozatalára vonatkozóan alkalmazott mennyiségi korlátozásokat Bulgáriának és Romániának az utóbbi években megvalósult, az érintett szállító országokból származó acéltermék-behozatala alapján ki kell igazítani.

Ennek érdekében a csatlakozás időpontját megelőzően tárgyalásokat kell folytatni az Unió által harmadik országokkal kötött kétoldalú acélmegállapodások és -megegyezések módosításairól.

Amennyiben a kétoldalú megállapodások és megegyezések módosításai a csatlakozás időpontjáig nem lépnek hatályba, az első albekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. Bulgária vagy Románia által a csatlakozást megelőzően harmadik országokkal kötött halászati megállapodások igazgatását az Unió látja el.

Az említett megállapodásokból eredő, Bulgáriára és Romániára vonatkozó jogok és kötelezettségek érintetlenül maradnak mindaddig, amíg e megállapodások rendelkezései ideiglenesen hatályban maradnak.

A Tanács, a lehető legrövidebb időn belül, és minden esetben az első albekezdésben említett megállapodások lejárta előtt, a Bizottság javaslata alapján minden egyes esetben meghozza azokat a határozatokat, amelyek az említett megállapodásokon alapuló halászati tevékenységek folytatásához szükségesek, ideértve azt a lehetőséget is, hogy bizonyos megállapodások hatályát egy évet meg nem haladó időtartamra meghosszabbítsa.

10. A csatlakozás időpontjával kezdődő hatállyal Bulgária és Románia felmondja valamennyi, harmadik országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodását, köztük a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodást.

Amennyiben az egyrészről Bulgária, Románia vagy mindkét állam, másrészről egy vagy több harmadik ország közötti megállapodások nem összeegyeztethetőek az e jegyzőkönyvből eredő kötelezettségekkel, Bulgária és Románia minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a létrejött összeegyeztethetetlenséget megszüntesse. Ha Bulgária vagy Románia a csatlakozás előtt egy vagy több harmadik országgal megkötött valamely megállapodás kiigazításakor nehézségekbe ütközik, köteles az adott megállapodást a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően felmondani.

11. Bulgária és Románia az e jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint csatlakozik a jelenlegi tagállamok által a 2., 5. és 6. bekezdésben említett megállapodások és egyezmények végrehajtása céljából megkötött belső megállapodásokhoz.

12. Bulgária és Románia - amennyiben szükséges - megteszi a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy azokkal a nemzetközi szervezetekkel, illetve nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatban fennálló helyzetét, amelyeknek az Unió vagy valamelyik más tagállam szintén tagja, illetve részese, hozzáigazítsa azokhoz a jogokhoz és kötelezettségekhez, amelyek az Unióhoz történő csatlakozásából erednek.

Bulgária és Románia a csatlakozás időpontjában vagy az ezt követő lehető legkorábbi időpontban felmondja különösen azokat a nemzetközi halászati megállapodásokat, és kilép azokból a halászati szervezetekből, amelyeknek az Unió is részese, illetve tagja, kivéve ha tagságuk a halászaton kívüli egyéb területekkel is kapcsolatos.

13. Amennyiben ez a cikk az Unió által kötött vagy aláírt egyezményekre vagy megállapodásokra hivatkozik, azok magukban foglalják az Alkotmány IV-438. cikkében említett egyezményeket és megállapodásokat is.

7. cikk

A Tanács európai törvényben hatályon kívül helyezheti az e jegyzőkönyvben meghatározott átmeneti rendelkezéseket, amennyiben a továbbiakban már nem alkalmazandók. A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően, egyhangúlag határoz.

8. cikk

1. Az intézmények által elfogadott, az e jegyzőkönyvben megállapított átmeneti rendelkezésekkel érintett jogi aktusok megtartják jogi természetüket; így különösen az ezen jogi aktusok módosítására vonatkozó eljárásokat továbbra is alkalmazni kell.

2. Az e jegyzőkönyvben foglalt azon rendelkezéseknek a jogi természete, amelyek célja vagy eredménye az intézmények által elfogadott jogi aktusok nem átmeneti intézkedésként történő hatályon kívül helyezése vagy módosítása, megegyezik az általuk hatályon kívül helyezett vagy módosított rendelkezések jogi természetével, és rájuk ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni.

9. cikk

Az Alkotmányt és az intézmények által elfogadott jogi aktusokat átmeneti intézkedésként az ebben a jegyzőkönyvben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.

Második rész

Az alkotmány kiigazítása

I. Cím
Intézményi rendelkezések

10. cikk

1. Az Alkotmányhoz és az EAK-Szerződéshez csatolt, az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv 9. cikkének első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A bírói kar részleges megújítása, amelyre háromévente kerül sor, felváltva tizennégy, illetve tizenhárom bírót érint.”

2. Az Alkotmányhoz és az EAK-Szerződéshez csatolt, az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv 48. cikkének helyébe a következő rendelkezés lép:

„48. cikk

A Törvényszék huszonhét bíróból áll.”

11. cikk

Az Alkotmányhoz csatolt, az Európai Beruházási Bank alapokmányáról szóló 5. jegyzőkönyv a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében:

(a) a bevezető mondat helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Bank tőkéje 164 795 737 000 EUR, amelyet a tagállamok a következők szerint jegyeznek*:

* A Bulgária és Románia esetében megjelölt számok indikatív jellegűek és az Eurostat által a 2003. évre vonatkozóan közzétett adatokon alapulnak.”;

(b) a szöveg a következőkkel egészül ki az Írországra és Szlovákiára vonatkozó szövegrészek között:

„Románia 846 000 000”; és

(c) a következőkkel egészül ki a Szlovéniára és Litvániára vonatkozó szövegrészek között:

„Bulgária 296 000 000”

2. A 9. cikk (2) bekezdésében az első, a második és a harmadik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az Igazgatótanács huszonnyolc igazgatóból és tizenhat helyettesből áll.”

Az igazgatókat a Kormányzótanács öt évre nevezi ki minden egyes tagállam, valamint a Bizottság egy-egy jelölése alapján.

A helyetteseket a Kormányzótanács öt évre nevezi ki a következők szerint:

- két helyettest a Németországi Szövetségi Köztársaság jelölése alapján,

- két helyettest a Francia Köztársaság jelölése alapján,

- két helyettest az Olasz Köztársaság jelölése alapján,

- két helyettest Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának jelölése alapján,

- egy helyettest a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság közös megegyezéssel történő jelölése alapján,

- egy helyettest a Belga Királyság, a Luxemburgi Nagyhercegség és a Holland Királyság közös megegyezéssel történő jelölése alapján,

- két helyettest a Dán Királyság, a Görög Köztársaság, Írország és Románia közös megegyezéssel történő jelölése alapján,

- két helyettest az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság közös megegyezéssel történő jelölése alapján,

- három helyettest a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közös megegyezéssel történő jelölése alapján,

- egy helyettest a Bizottság jelölése alapján.”

12. cikk

Az EAK-Szerződés 134. cikke (2) bekezdésének első, a Tudományos és Műszaki Bizottság összetételére vonatkozó albekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A bizottság negyvenegy tagból áll, akiket a Bizottsággal folytatott konzultációt követően a Tanács nevez ki.”

II. Cím
Egyéb kiigazítások

13. cikk

Az Alkotmány III-157. cikke (1) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Bulgária, Észtország, illetve Magyarország nemzeti jogszabályai alapján hatályban lévő korlátozások vonatkozásában ez az időpont 1999. december 31.”

14. cikk

Az Alkotmány IV-440. cikke (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Ezt a szerződést a Belga Királyságra, a Bolgár Köztársaságra, a Cseh Köztársaságra, a Dán Királyságra, a Németországi Szövetségi Köztársaságra, az Észt Köztársaságra, a Görög Köztársaságra, a Spanyol Királyságra, a Francia Köztársaságra, Írországra, az Olasz Köztársaságra, a Ciprusi Köztársaságra, a Lett Köztársaságra, a Litván Köztársaságra, a Luxemburgi Nagyhercegségre, a Magyar Köztársaságra, a Máltai Köztársaságra, a Holland Királyságra, az Osztrák Köztársaságra, a Lengyel Köztársaságra, a Portugál Köztársaságra, Romániára, a Szlovén Köztársaságra, a Szlovák Köztársaságra, a Finn Köztársaságra, a Svéd Királyságra, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára kell alkalmazni.”

15. cikk

1. Az Alkotmány IV-448. cikkének (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„A csatlakozási szerződés értelmében e szerződés bolgár és román nyelvű változata szintén hiteles.”

2. Az EAK-Szerződés 225. cikke második bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„E szerződés angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, görög, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelvű változata szintén hiteles.”

Harmadik rész

Állandó rendelkezések

I. Cím
Az intézmények által elfogadott jogi aktusok kiigazítása

16. cikk

Az e jegyzőkönyv III. mellékletében felsorolt jogi aktusokat a mellékletben meghatározott módon ki kell igazítani.

17. cikk

Az e jegyzőkönyv IV. mellékletében felsorolt jogi aktusoknak a csatlakozás következtében szükségessé váló kiigazítására az említett mellékletben megadott iránymutatások alapján kerül sor.

II. Cím
Egyéb rendelkezések

18. cikk

Az e jegyzőkönyv V. mellékletében felsorolt intézkedéseket az abban a mellékletben meghatározott feltételekkel kell alkalmazni.

19. cikk

A Tanács e jegyzőkönyv közös agrárpolitikára vonatkozó rendelkezéseit európai törvénnyel kiigazíthatja, amennyiben az uniós jog változásai következtében szükségesnek bizonyul. A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően, egyhangúlag határoz.

Negyedik rész

Ideiglenes rendelkezések

I. Cím
Átmeneti intézkedések

20. cikk

Az e jegyzőkönyv VI. és VII. mellékletében felsorolt intézkedéseket Bulgária és Románia vonatkozásában az említett mellékletekben meghatározott feltételekkel kell alkalmazni.

II. Cím
Intézményi rendelkezések

21. cikk

1. Az Alkotmányhoz és az EAK-Szerződéshez csatolt, az Unió intézményeire és szerveire vonatkozó átmeneti rendelkezésekről szóló 34. jegyzőkönyv 1. cikkének (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az európai parlamenti tagjainak az Alkotmány I-20. cikke (2) bekezdésében meghatározott maximális számától eltérve, az európai parlamenti tagok számát - Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel - a csatlakozás időpontjától az Európai Parlament 2009-2014-es megbízatási idejének kezdetéig terjedő időszakban ezen országok európai parlamenti tagjainak a számával a következők szerint kell növelni:

Bulgária 18
Románia 35”

2. 2007. december 31-ig Bulgária és Románia az (1) bekezdésben meghatározott képviselői helyekre közvetlen és általános választójog alapján európai parlamenti választást tart polgárai részvételével, az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány rendelkezéseinek megfelelően * .

3. Az Alkotmány I-20. cikkének (3) bekezdésétől eltérve, amennyiben a választásokat a csatlakozás időpontját követően tartják meg, a csatlakozás időpontjától a (2) bekezdésben említett választásokig terjedő időszakban Bulgária és Románia polgárainak európai parlamenti képviselőit ezen államok parlamentjei saját tagjaik közül jelölik ki, az ezen államok által meghatározott eljárás szerint.

22. cikk

1. Az Alkotmányhoz és az EAK-Szerződéshez csatolt, az Unió intézményeire és szerveire vonatkozó átmeneti rendelkezésekről szóló 34. jegyzőkönyv 2. cikke (2) bekezdésének második albekezdése a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

„Bulgária 10”,

valamint a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

„Románia 14”.

2. Az Alkotmányhoz és az EAK-Szerződéshez csatolt, az Unió intézményeire és szerveire vonatkozó átmeneti rendelkezésekről szóló 34. jegyzőkönyv 2. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A határozatok elfogadásához a tagok többsége által leadott, legalább 255 igen szavazat szükséges, ha azokat az Alkotmány értelmében a Bizottság javaslata alapján kell elfogadni. Egyéb esetekben a határozatok elfogadásához legalább a tagok kétharmada által leadott, legalább 255 igen szavazat szükséges.”

23. cikk

Az Alkotmányhoz és az EAK-Szerződéshez csatolt, az Unió intézményeire és szerveire vonatkozó átmeneti rendelkezésekről szóló 34. jegyzőkönyv 6. cikke a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

„Bulgária 12”,

valamint a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

  Vissza az oldal tetejére