Időállapot: közlönyállapot (2005.XII.14.)

2005. évi CXXXVII. törvény

a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról * 

1. § A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 140. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő alcím és rendelkezés lép:

„Polgári felhasználású robbanóanyagokkal és pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértés

140. § (1) Aki a polgári felhasználású robbanóanyagok előállítására, forgalmára, tárolására, szállítására, felhasználására és megsemmisítésére vonatkozó előírásokat megszegi, továbbá robbanó anyagot vagy robbanószerkezetet talál, vagy annak hollétéről tudomást szerez, és ezt a tényt haladéktalanul a legközelebbi települési önkormányzat jegyzőjének vagy a rendőrségnek nem jelenti be, illetve engedély nélkül pirotechnikai tevékenységet végez,

százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Aki a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmára, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó előírásokat megszegi,

ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(3) Az (l)-(2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség, a bányahatóság, illetőleg a munkabiztonsági és munkaügyi felügyelő hatáskörébe tartozik.

(4) Azt a pirotechnikai terméket, amelyre az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szabálysértést elkövették, el kell kobozni.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére