Időállapot: közlönyállapot (2005.XII.14.)

2005. évi CXXXVIII. törvény

a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról * 

1. § A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény 5. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (2) Az NFA az 55. évet betöltött, saját jogú nyugellátásban részesülő tulajdonostól, továbbá a 62. év feletti tulajdonostól a termőföldet a külön jogszabályban meghatározottak szerinti feltételek esetében életjáradék fizetése ellenében megvásárolhatja.”

2. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az 1. §-ban foglaltaknak megfelelően 30 napon belül módosítsa a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzéséről szóló 210/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdését.

3. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, azzal a kitétellel, hogy rendelkezéseit a 2006. január 1-jét követően meghirdetett programokra kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére