Időállapot: közlönyállapot (2005.XII.20.)

2005. évi CLI. törvény

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról * 

1. § Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az atomerőmű, valamint a radioaktív hulladékok tárolójának és a kiégett fűtőelemek átmeneti és végleges tárolójának engedélyese a létesítmény, illetve a létesítmény létesítését szolgáló telephely-kiválasztási kutatások környezetében lévő települések lakosságának rendszeres tájékoztatása érdekében elősegíti önkormányzati ellenőrzési és információs társulások létrehozását. A megalakuló önkormányzati ellenőrzési és információs társulásoknak, továbbá az itt létrejövő területfejlesztési önkormányzati társulásoknak, valamint a társulásokat alkotó települési önkormányzatoknak az engedélyes támogatást adhat - a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból is -, amely tájékoztatási, működési, terület- és településfejlesztési célokra használható fel.”

2. § Az Atv. 67. §-a a következő o) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:]

o) a radioaktív hulladékok tárolója és a kiégett fűtőelemek átmeneti és végleges tárolója, illetve ezen létesítmények létesítését szolgáló telephely-kiválasztási kutatások környezetében lévő települések lakosságának rendszeres tájékoztatása érdekében létrejött önkormányzati ellenőrzési és információs társulások, továbbá az itt létrejövő területfejlesztési önkormányzati társulások, valamint a társulásokat alkotó települési önkormányzatok Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból származó támogatásainak szabályait, figyelemmel a 10. § (4) bekezdésében foglaltakra.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére