Időállapot: közlönyállapot (2006.II.16.)

2006. évi XX. törvény

a frekvenciagazdálkodásról szóló 1993. évi LXII. törvény módosításáról * 

1. § A frekvenciagazdálkodásról szóló 1993. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 5/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Tanács javaslatot tesz a Kormánynak az infokommunikáció (informatika-hírközlés-média) területén:

a) az információs társadalom kialakításának programjával, az információs kultúra elterjesztésével, az információs társadalomra vonatkozó stratégiai döntésekkel;

b) a kutatás-fejlesztés irányvonalának meghatározásával; valamint

c) a társadalmi szemléletmód és kultúra terjesztésével kapcsolatban; továbbá

d) a hírközlési piac szabályozásának kialakítására, a piacon működők esélyegyenlőségének elősegítésére;

e) a kormányzati és a polgári frekvenciagazdálkodás összhangjának biztosítására;

f) a rádió-távközlési világ- és körzeti értekezleteken képviselendő magyar álláspontra.”

2. § Az Ftv. 5/A. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki, és ezzel egyidejűleg a jelenlegi (4)-(9) bekezdés számozása (5)-(10) bekezdésre változik:

„(4) A Tanács javaslatát, illetve véleményét a miniszter - egyetértésével, támogató javaslatával vagy észrevételével - továbbítja a Kormányhoz.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére