Időállapot: közlönyállapot (2006.II.23.)

2006. évi XXXV. törvény

a villamos energia árszabályozását érintő egyes törvények módosításáról * 

1. § Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény Melléklete I. Legmagasabb ár pontjának A) Termékek fejezete a következőkkel egészül ki:

„401010-ből a villamosenergia-termelői engedélyes által értékesített közüzemi célra lekötött villamos energia ára gazdasági és közlekedési miniszter.”

2. § A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 95. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„95. § (1) A villamos energia átvitele, elosztása, a rendszerirányítás, a termelők közüzemi célra lekötött villamos energia értékesítése, a közüzemi nagykereskedő és a közüzemi szolgáltató közötti kereskedelem, valamint a közüzemi fogyasztó részére értékesített villamos energia az árak megállapításáról szóló törvényben meghatározott hatósági árszabályozás körébe tartozik.

(2) Nem tartozik a hatósági ármegállapítás körébe a termelő és a villamosenergia-kereskedő közötti, és a villamosenergia-kereskedők egymás közötti kereskedelme, valamint a feljogosított fogyasztó részére értékesített villamos energia.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére