Időállapot: közlönyállapot (2006.VII.11.)

2006. évi LVIII. törvény

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról * 

1. § A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 377. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Tanács elnöke az államtitkárt megillető illetményre, valamint egyéb juttatásokra jogosult.”

2. § A Kbt. 394. §-ának (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A főtitkár a szakállamtitkárt megillető illetményre, valamint egyéb juttatásokra jogosult.”

3. § A Kbt. 395. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Döntőbizottság elnöke a szakállamtitkárt megillető illetményre, valamint egyéb juttatásokra jogosult. Az elnökhelyettes főosztályvezetői illetményre jogosult.”

4. § E törvény kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit azonban 2006. július 1-jétől kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére