Időállapot: közlönyállapot (2006.VII.21.)

2006. évi LXIII. törvény

az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról * 

1. § Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete a következő új F) Résszel egészül ki:

F) Rész

KIMUTATÁS

bármilyen tevékenysége, ingó vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez fűződő egyéb jogosultsága alapján, továbbá e nyilatkozat C) pontjában megjelölt gazdasági társaság(ok)nak juttatott állami, illetve európai uniós támogatásokról (a továbbiakban: támogatás)

A támogatás
jogosultja
A támogatás
megszerzésének
jogcíme, módja
A támogatás
megszerzésének
időpontja
A támogatást
nyújtó
A támogatás
célja
A támogatás
értéke

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A képviselő, valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke vagyonnyilatkozatuk e törvény szerinti kiegészítését első alkalommal e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül kötelesek megtenni.


  Vissza az oldal tetejére