Időállapot: közlönyállapot (2006.VII.31.)

2006. évi LXX. törvény

az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény módosításáról * 

Az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásának végleges lezárása érdekében, a kárpótlási igény bejelentési határidejének meghosszabbítására az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § Az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az 1. §-ban meghatározott jogosult 2006. december 31-ig a Központi Igazságügyi Hivatalhoz (a továbbiakban: KIH) nyújthatja be kérelmét. A kérelmet a KIH bírálja el. A jogosult a kárpótlás iránti kérelmét, sérelmet szenvedett személyenként külön-külön, e törvény végrehajtási rendeletének mellékletét képező adatlapon nyújthatja be.”

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére