Időállapot: közlönyállapot (2006.XI.10.)

2006. évi LXXXVI. törvény

a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (2) Az Akadémia Alapszabályának elfogadásához és módosításához a határozatképes közgyűlésen jelen levő szavazásra jogosultak kétharmadának igen szavazata szükséges.”

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére