Időállapot: közlönyállapot (2006.XI.22.)

2006. évi XCV. törvény

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról * 

1. § Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT.) 1/6. számú „A repülőterek besorolása” című mellékletének a „Kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré fejleszthető repülőterek” alcíme a „Szeged” szövegrészt követően a „Veszprém-Szentkirályszabadja” szövegrésszel egészül ki.

2. § A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 39. §-ának l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[39. § A közlekedési létesítmények és védősávjai alövezetén (I-l):]

„l) a meglévő négy repülőtér

la) Sármelléken nemzetközi kereskedelmi repülőtérként,

lb) Siófok-Kilitin kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré fejleszthető repülőtérként,

lc) Veszprém-Szentkirályszabadján kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré fejleszthető repülőtérként,

ld) Tapolcán nem kereskedelmi (a tulajdonos, illetve az üzemeltető kezdeményezésére kereskedelmi repülőtérré nyilvánítható) repülőtérként

megtartandó és fejlesztendő;”

3. § A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kempingek területének más célra történő igénybevétele csak zöldterületként 4%-os beépítettséggel vagy a turizmus fejlesztését szolgáló vegyes területen, üdülőházas üdülőterületen, illetve a különleges területfelhasználási egységek közül a vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekben meghatározottakban

a) közvetlen Balaton-parti kapcsolat esetén 15%-os beépítettséggel;

b) a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett, eredetileg közvetlen Balaton-parti kapcsolattal rendelkező területen a visszamaradó telekre meghatározott területfelhasználási egység vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekben meghatározott beépítési százalékával, ha közvetlen parti kapcsolatáról 30 m széles közhasználatú parti sétány kialakítására alkalmas zöldterület területfelhasználási egység kisajátítása céljából lemondott;

c) a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett, közvetlen Balaton-parti kapcsolattal nem rendelkező területen meghatározott területfelhasználási egység vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekben meghatározott beépítési százalékával;

d) a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet partközeli településeinek területén lévő balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel nem érintett területen a településrendezési tervekben meghatározható beépítési szabályok szerint

történhet.”

4. § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az OTrT. 1/6. számú „A repülőterek besorolása” című mellékletének a „Közös felhasználású katonai és polgári repülőterek” alcímű részéből a „Szentkirályszabadja” szövegrész hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére