Időállapot: közlönyállapot (2007.V.18.)

2007. évi XXXVIII. törvény

a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról * 

1. § A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 103. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szakértőként nem járhat el,)

b) aki az ügyben mint bíró, ügyész vagy nyomozó hatóság tagja járt vagy jár el, ezek hozzátartozója, valamint az ügyben eljárt vagy eljáró bírósággal, ügyészséggel, nyomozó hatósággal alkalmazotti vagy szolgálati viszonyban lévő személy.”

2. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére