Időállapot: közlönyállapot (2007.V.24.)

2007. évi XLI. törvény

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról * 

1. § A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 3. §-a (3) bekezdésének e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép, továbbá a bekezdés az alábbi l)-m) pontokkal egészül ki:

[(3) Az (1) bekezdéstől eltérően, nem szükséges üzlet - a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel - az alábbi kereskedelmi tevékenységek folytatásához.]

e) utazás értékesítése kizárólag utazásközvetítő útján, valamint utazások szervezése, értékesítése kizárólag utazásszervező részére;

l) falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenység;

m) lovas szolgáltató tevékenység;”

2. § E törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére