Időállapot: közlönyállapot (2007.VI.12.)

2007. évi LIV. törvény

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról * 

1. § Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 38. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A megfizetés, a kiutalás módja

38. § (1) A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlával rendelkező adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással, pénzforgalmi bankszámlával nem rendelkező adózónak postai készpénz-átutalási megbízással vagy belföldi bankszámlájáról történő átutalással kell teljesítenie. Az adózó az állami adóhatósághoz teljesítendő fizetési kötelezettségét a külön jogszabályban meghatározottak szerint elektronikus úton is teljesítheti.”

2. § Az Art. 175. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(15) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg az elektronikus adófizetés módját és technikai feltételeit.”

3. § Ez a törvény 2008. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére