Időállapot: közlönyállapot (2007.VI.20.)

2007. évi LXII. törvény

az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról * 

1. § Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: áfa-törvény) 66/I. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A termék harmadik országba történő kiléptetésének igazolását tartalmazó kiviteli okmányt - a (7) bekezdésben foglaltak kivételével - a kiraktározástól számított 60 napon belül a kiraktározást kérőnek az üzemeltető részére vissza kell küldenie. A kiraktározás csak a 66/J. § (4) bekezdés szerint keletkező fizetendő adó teljes összegének biztosítása mellett történhet. A vámhatóság általi kiléptetés igazolását tartalmazó kiviteli okmányt az üzemeltetőnek igazolás céljából át kell adnia az áfa-raktár felügyeletét ellátó vámhivatal részére.”

2. § (1) E törvény 2007. július 1-jén lép hatályba, rendelkezését - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - azokban az ügyekben kell alkalmazni első ízben, amelyekben az áfa-raktárból történő kiviteli célú kiraktározás e törvény hatálybalépésének napján, vagy azt követően történik.

(2) Az áfa-törvény e törvénnyel módosított rendelkezését azokban az ügyekben is alkalmazni lehet, amelyekben az áfa-raktárból történő kiviteli célú kiraktározás 2007. március 1. napjától kezdődően történt.


  Vissza az oldal tetejére