Időállapot: közlönyállapot (2007.VI.25.)

2007. évi LXIX. törvény

a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról * 

1. § A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 226. §-a helyébe a következő rendelkezés lép;

(Bántalmazás hivatalos eljárásban)

„226. § Az a hivatalos személy, aki hivatalos eljárása során mást tettleg bántalmaz, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére