Időállapot: közlönyállapot (2007.VI.26.)

2007. évi LXX. törvény

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról * 

1. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 94. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az (1) és (3) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a határon túli támogatásokra.”

2. § Az Áht. 124. § (2) bekezdésének t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg]

t) a központi költségvetésből nyújtott határon túli támogatások e törvénytől eltérő szabályozásának rendjét;”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére