Időállapot: közlönyállapot (2007.VI.29.)

2007. évi LXXXI. törvény

a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról * 

1. § A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 112. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[2007. július 1-jén hatályát veszti]

c) a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény 1-2. §-ai, a 8-12. §-ai, a 28-58. §-ai és a 60-64. §-ai azzal, hogy a hatályban maradó rendelkezéseket 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.”

2. § E törvény 2007. június 30-án lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére