Időállapot: közlönyállapot (2007.X.31.)

2007. évi CXIX. törvény

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosításáról * 

1. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 2. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A helyi önkormányzat egészségügyi szakellátási kötelezettségét más egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervvel vagy más fenntartóval, illetve egészségügyi szolgáltatóval történő egészségügyi ellátási szerződés megkötése által is teljesítheti. Amennyiben a helyi önkormányzattal szerződéskötésre a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 80/A-80/B. §-aiban foglaltak szerint vagyonkezelői jog átadásához kapcsolódóan kerül sor, a szerződéskötés során a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény szerinti közbeszerzési eljárást a helyi önkormányzatnak nem kell lefolytatni.”

2. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba azzal, hogy az Etv. e törvény 1. §-ával megállapított 2. § (3) bekezdésében foglaltakat a folyamatban lévő ügyekben, eljárásokban is alkalmazni kell, kivéve, ha a helyi önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezései szerint már megindított eljárást is le kívánja folytatni.


  Vissza az oldal tetejére