Időállapot: közlönyállapot (2007.XI.29.)

2007. évi CXLI. törvény

a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról * 

1. § A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 1. számú mellékletének „Nem állami főiskolák” alcíme a magyar abc által meghatározott felsorolás rendje szerint kiegészül a „Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Budapest” szövegrésszel.

2. § Az Ftv. 1. számú mellékletében a „Nem állami főiskolák” alcím „Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola, Esztergom” szövegrésze hatályát veszti.

3. § Az Ftv. 1. számú mellékletében

a) az „Állami főiskolák” alcím „Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely” szövegrésze hatályát veszti;

b) az „Állami egyetemek” alcím „Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron” szövegrésze hatályát veszti;

c) az „Állami egyetemek” alcím a magyar abc által meghatározott felsorolás rendje szerint kiegészül a „Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron” szövegrésszel.

4. § Az Ftv. 1. számú mellékletében a „Nem állami főiskolák” alcím „Nemzetközi Üzleti Főiskola (International Business School), Budapest” szövegrésze helyébe a magyar abc által meghatározott felsorolás rendje szerint az „IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, Budapest” szövegrész lép.

5. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott eltérésekkel - kihirdetését követő nyolcadik napon hatályba lép.

(2) E törvény 2-3. §-a 2008. január 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény 2008. február 1-jén hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére