Időállapot: közlönyállapot (2007.XII.6.)

2007. évi CL. törvény

a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról * 

1. § A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:

„(15) Ha jogszabályváltozás vagy az önkormányzati feladatellátást érintő egyéb központi vagy hatósági intézkedés miatt a központi támogatással folyamatban lévő beruházás műszaki tartalmának megváltoztatása szükséges, illetve ha a beruházás befejezése előre nem látható okok miatt elhúzódik, úgy az önkormányzat kérheti a beruházás műszaki tartalmának, pénzügyi ütemezésének módosítását. A kérelmekről, valamint ha szükséges, az ezzel összefüggő központi támogatás maradványa felhasználásának engedélyezéséről a területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszter dönt.”

2. § E törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit alkalmazni kell az e törvény hatálybalépése előtt központi támogatással megvalósuló beruházások esetében is.


  Vissza az oldal tetejére