Időállapot: közlönyállapot (2007.XII.15.)

2007. évi CLVIII. törvény

a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény és a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény módosításáról * 

1. § A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 60/C. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Az országos önkormányzatok gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

2. § A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény 72. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(8) Az országos kisebbségi önkormányzatok költségvetési szervként történő gazdálkodásának feltételeit 2008. január 1-jétől kell biztosítani. A végrehajtásról a Kormány gondoskodik.”

3. § E törvény 2008. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére