Időállapot: közlönyállapot (2007.XII.22.)

2007. évi CLXVI. törvény

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény, valamint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény módosításáról * 

1. § A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) a következő 38/A. §-sal egészül ki:

„38/A. § A Bíróságok Napja július 15-e, amely a bíróságokon - az igazságügyi alkalmazottakra is kiterjedően - munkaszüneti nap.”

2. § A Bjt. a következő 138/A. §-sal egészül ki:

„138/A. § (1) A munkáltató 2008. április 1. napjáig köteles az ezen időpont előtt kinevezett bírák vonatkozásában a jubileumi jutalomra való jogosultság szempontjából figyelembe vehető szolgálati viszonyban töltött időt (a továbbiakban e § alkalmazásában: jubileumi szolgálati idő) újból megállapítani a 106. § (1) és (2) bekezdése szerinti szolgálati idő alapján.

(2) A 2007. június l-jét megelőzően kinevezett bíró 2008. február 1. napjáig kezdeményezheti, hogy

a) az (1) bekezdés szerinti megállapítás során a bírói kinevezés előtt a 106. § szerinti egyéb jogi szakvizsgához kötött jogviszonyban vagy tevékenységgel eltöltött idő általa megjelölt része kerüljön beszámításra, illetve

b) a jubileumi szolgálati idejükbe a korábban közszolgálati jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban töltött idő is beszámításra kerüljön.

(3) A 2007. június l-jét megelőzően kinevezett bíró (1) és (2) bekezdés alapján megállapított jubileumi szolgálati ideje a 2007. május 31. napján hatályban volt rendelkezések alapján megállapított jubileumi szolgálati időnél nem lehet kevesebb, egyebekben a munkáltató köteles a bíró (2) bekezdés szerinti kezdeményezése alapján megállapítani a jubileumi szolgálati időt.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerint megállapított jubileumi szolgálati idő alapján utólag kizárólag a 2007. május 31-e után esedékessé váló jubileumi jutalom kifizetésére kerülhet sor.

(5) E § alkalmazásában a Legfelsőbb Bíróságra és a minisztériumba beosztott bíró esetében a munkáltató a Legfelsőbb Bíróság elnöke, illetve az igazságügyért felelős miniszter.”

3. § A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény melléklete I. Részének 5/1., 5/9., 18/1. és 18/2. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

5/1. Miskolci Városi Bíróság

Alsózsolca

Arnót

Berzék

Bőcs

Bükkaranyos

Bükkszentkereszt

Emőd

Felsőzsolca

Gesztely

Harsány

Hernádkak

Hernádnémeti

Kisgyőr

Kistokaj

Kondó

Mályi

Miskolc

Muhi

Nyékládháza

Onga

Ónod

Parasznya

Radostyán

Répáshuta

Sajóbábony

Sajóecseg

Sajóhidvég

Sajókápolna

Sajókeresztúr

Sajólád

Sajólászlófalva

Sajópálfala

Sajópetri

Sajósenye

Sajóvámos

Szirmabesenyő

Varbó”

5/9. Tiszaújvárosi Városi Bíróság

Ároktő

Gelej

Girincs

Hejőbába

Hejőkeresztúr

Hejőkürt

Hejőpapi

Hejőszalonta

Igrici

Kesznyéten

Kiscsécs

Köröm

Mezőcsát

Nagycsécs

Nemesbikk

Oszlár

Sajóörös

Sajószöged

Szakáld

Tiszadorogma

Tiszakeszi

Tiszapalkonya

Tiszatarján

Tiszaújváros”

18/1. Szombathelyi Városi Bíróság

Acsád

Alsóújlak

Andrásfa

Balogunyom

Bérbaltavár

Bozzai

Bucsu

Csehi

Csehimindszent

Csempeszkopács

Csipkerek

Dozmat

Egervölgy

Felsőcsatár

Gencsapáti

Gersekarát

Gyanógeregye

Győrvár

Hegyhátszentpéter

Horvátlövő

Ják

Kám

Kisunyom

Meszlen

Mikosszéplak

Nagytilaj

Narda

Nárai

Nemesbőd

Nemeskolta

Olaszfa

Oszkó

Pácsony

Perenye

Petőmihályfa

Pornóapáti

Püspökmolnári

Rábahidvég

Rábatöttös

Rum

Salköveskút

Sárfimizdó

Sorkifalud

Sorkikápolna

Sorokpolány

Söpte

Szemenye

Szentpéterfa

Szombathely

Tanakajd

Táplánszentkereszt

Telekes

Torony

Vasasszonyfa

Vaskeresztes

Vassurány

Vasszécseny

Vasszilvágy

Vasvár

Vát

Vép

Zsennye”

18/2. Körmendi Városi Bíróság

Alsószölnök

Apátistvánfalva

Bajánsenye

Csákánydoroszló

Csörötnek

Daraboshegy

Döbörhegy

Döröske

Egyházashollós

Egyházasrádóc

Felsőjánosfa

Felsőmarác

Felsőszölnök

Gasztony

Halastó

Halogy

Harasztifalu

Hegyháthodász

Hegyhátsál

Hegyhátszentjakab

Hegyhátszentmárton

Ispánk

Ivánc

Katafa

Kemestaródfa

Kercaszomor

Kerkáskápolna

Kétvölgy

Kisrákos

Kondorfa

Körmend

Magyarlak

Magyarnádalja

Magyarszecsőd

Magyarszombatfa

Molnaszecsőd

Nádasd

Nagykölked

Nagymizdó

Nagyrákos

Nemesmedves

Nemesrempehollós

Orfalu

Őrimagyarósd

Őriszentpéter

Pankasz

Pinkamindszent

Rábagyarmat

Rádóckölked

Rátót

Rönök

Szaknyér

Szakonyfalu

Szalafő

Szarvaskend

Szatta

Szentgotthárd

Szőce

Vasalja

Vasszentmihály

Velemér”

4. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény 3. §-a a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba azzal, hogy az új illetékességi szabályt a törvény hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

(3) E törvény, valamint a Bjt. 138/A. §-a 2008. szeptember 1. napján hatályát veszti.

5. § (1) Nem terheli visszafizetési kötelezettség a bírót, ha számára 2007. június 1-je és e törvény hatálybalépése között jubileumi jutalom kifizetésére került sor, azonban arra a Bjt. e törvénnyel megállapított rendelkezései alapján a kifizetés időpontjában még nem, vagy kisebb összegben lett volna jogosult.

(2) Ha a bíró a Bjt. e törvénnyel megállapított rendelkezései alapján 2007. június 1. napja és e törvény hatálybalépésének időpontja között jubileumi jutalomra lett volna jogosult és az nem, vagy nem a megfelelő számú jubileumi évek alapján került számára kifizetésre, a jubileumi jutalmat vagy a különbözetet a munkáltató köteles 2008. május 1. napjáig számára kifizetni.


  Vissza az oldal tetejére