Időállapot: közlönyállapot (2007.II.21.)

10/2007. (II. 21.) OGY határozat

a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X. 28.) OGY határozat módosításáról * 

Az Országgyűlés a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X. 28.) OGY határozatot (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. A Határozat 3. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája és a cselekvési program végrehajtásáról első alkalommal az országgyűlési határozat hatálybalépését követő egy év elteltével, azt követően pedig kétévente tájékoztassa az Országgyűlést.”

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére