Időállapot: közlönyállapot (2007.III.7.)

12/2007. (III. 7.) OGY határozat

„Fogyasztóvédelmi eseti bizottság” létrehozásáról * 

1. Az Országgyűlés a Házszabály 34. §-ának és 35. §-ának alapján eseti bizottságot hoz létre, amelynek neve: a „Fogyasztóvédelmi eseti bizottság” (a továbbiakban: Bizottság).

2. A Bizottság feladata:

- az eddig meghozott intézkedések hatékonyságának vizsgálata és értékelése;

- a vonatkozó jogszabályok áttekintése, jogszabály módosítások kezdeményezése;

- tudatos és öntudatos fogyasztóvá válás ösztönzése;

- tájékoztatók bekérése, adatgyűjtés a szakmai szervezetektől;

- kommunikáció elősegítése; társadalmi párbeszéd;

- hatóságokkal, érintett szervezetekkel és civil szervezetekkel való kapcsolattartás.

3. A Bizottság munkájáról jelentést készít, melyet első alkalommal legkésőbb 2007. október 15-ig az Országgyűlés elé terjeszt. Az Országgyűlés a jelentést megtárgyalja, s e tárgyban hozott határozatában dönt a Bizottság tevékenységének meghosszabbításáról.

4. A Bizottság állandó tagjai:

A Bizottság 22 állandó tagból áll, az országgyűlési képviselők közül a Bizottságba 9 tagot az MSZP, 8 tagot a FIDESZ, 2 tagot az SZDSZ, 1 tagot az MDF, 2 tagot a KDNP képviselőcsoportja delegálhat. A Bizottság elnökét az MSZP, 1-1 alelnökét a FIDESZ, az SZDSZ, a KDNP és az MDF képviselőcsoportja jelöli.

Minden képviselőcsoport részéről 1-1 tanácskozási jogú szakértő vehet részt a Bizottság munkájában.

5. A Bizottság tagjai és szakértői munkájukért díjazásban nem részesülnek.

6. A Bizottság működési költségeit az Országgyűlés költségvetéséből kell fedezni.

7. A Bizottság ügyrendjét működésének kezdetén maga állapítja meg.

8. A Bizottság a munkáját a tagjainak megválasztásáról szóló országgyűlési határozat közzétételekor kezdi meg és működése az Országgyűlés erről szóló határozatában megfogalmazott határidőig tart.

9. Jelen határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére