Időállapot: közlönyállapot (2007.III.7.)

14/2007. (III. 7.) OGY határozat

„Kábítószerügyi eseti bizottság” létrehozásáról * 

1. Az Országgyűlés a Házszabály 34. §-ának és 35. §-ának alapján eseti bizottságot hoz létre, amelynek neve: „Kábítószerügyi eseti bizottság” (a továbbiakban: Bizottság).

2. A Bizottság feladata:

- a „Nemzeti Stratégia a Kábítószer-probléma Visszaszorítására” című dokumentumban megfogalmazott stratégiai törekvések alapján a meghozott kormányzati intézkedések áttekintése, eddigi eredményeinek számba vétele és értékelése, beleértve a kábítószerprobléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai program céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1129/2004. (XI. 24.) Korm. határozat hatálybalépése óta elvégzett feladatok áttekintését is, építve a 2005. áprilisától 2006. májusáig működött Drogeseti Bizottság által már elvégzett munkára;

- a meghozott intézkedések hatékonyságának vizsgálata és értékelése;

- az Európai Unió 2005-2012-ig hatályban lévő, és két fázisban (2005-2008, 2009-2012) között végrehajtandó kábítószer-ellenes stratégiájából és Akciótervéből eredő feladatok áttekintése és javaslat készítése az Országgyűlés, illetve a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság számára a további teendőkről és prioritásokról;

- a kábítószer adatgyűjtés európai uniós követelményrendszer teljesítésének vizsgálata;

- az iskolai drogmegelőzés helyzetének átvilágítása;

- a drogbetegek ellátásáért felelős intézményrendszer területi megoszlásának vizsgálata;

- a kábítószerbűnüldözés és a külső határok kábítószercsempészei elleni védelme helyzetének vizsgálata az uniós kötelező joganyag és különösen a Schengeni egyezmény előírásainak tükrében;

- tájékoztatók bekérése, adatgyűjtés az illetékes szervektől, intézményektől;

- a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottsággal, illetve az abban résztvevő tárcákkal és intézményekkel, valamint a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokkal való együttműködés és a kábítószerügyi civil szervezetekkel való kapcsolattartás.

3. A Bizottság munkájáról jelentést készít, melyet első alkalommal legkésőbb 2007. október 15-ig az Országgyűlés elé terjeszt. Az Országgyűlés a jelentést megtárgyalja, s e tárgyban hozott határozatában dönt a Bizottság tevékenységének meghosszabbításáról.

4. A Bizottság tagjai:

A Bizottság 8 tagból áll, az országgyűlési képviselők közül a bizottságba 3 tagot az MSZP, 2 tagot a FIDESZ, 1 tagot az SZDSZ, 1 tagot az MDF, 1 tagot a KDNP képviselőcsoportja delegálhat. A bizottság elnökét az MSZP, alelnökeit a FIDESZ és az MDF képviselőcsoportja jelöli.

Minden képviselőcsoport részéről 1-1 tanácskozási jogú szakértő vehet részt a bizottság munkájában.

5. A Bizottság tagjai és szakértői munkájukért díjazásban nem részesülnek.

6. A Bizottság működési költségeit az Országgyűlés költségvetéséből kell fedezni.

7. A Bizottság ügyrendjét működésének kezdetén maga állapítja meg.

8. A Bizottság a munkáját a tagjainak megválasztásáról szóló országgyűlési határozat közzétételekor kezdi meg és működése az Országgyűlés erről szóló határozatában megfogalmazott határidőig tart.

9. Jelen határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére