Időállapot: közlönyállapot (2007.III.20.)

25/2007. (III. 20.) OGY határozat

az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. § (2) bekezdése alapján az M6-os autópályává fejleszthető autóút Szekszárd-Bóly közötti szakaszának és az M60-as autópályává fejleszthető autóút Bóly-Pécs közötti szakaszának koncesszióba adására vonatkozó közbeszerzési eljárás megkezdéséhez * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. § (2) bekezdése alapján az M6-os autópályává fejleszthető autóút Szekszárd-Bóly közötti szakaszának és az M60-as autópályává fejleszthető autóút Bóly-Pécs közötti szakaszának koncesszióba adására vonatkozó, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításához az alábbiak szerint:

1. A közbeszerzési eljárás ajánlatkérője és a koncessziós szerződést kötő fél:

A Magyar Állam képviseletében a gazdasági és közlekedési miniszter jár el.

2. A közbeszerzési eljárás és a szerződés tárgya:

Az M6-os jelű autópályává fejleszthető autóút Szekszárd (143+200 km szelvény) és Bóly (192+200 km szelvény) közötti szakaszára, valamint az M60-as autópályává fejleszthető autóút Bóly (0+000 km szelvény) és Pécs (30+200 km szelvény) közötti szakaszai (összesen 79,2 km), valamint a kapcsolódó kiszolgáló létesítmények megtervezésére, több ütemben történő megépítésére, felújítására, üzemeltetésére, fenntartására, finanszírozására és hasznosítására vonatkozó kizárólagos koncessziós jog nyújtása a közbeszerzési eljárásban nyertes koncesszor részére az ajánlatkérő által meghatározott, de legalább 22 év időtartamra.

A koncessziós szerződés alapján a Magyar Állam az autóút rendelkezésre állásának és az útkezelés minőségének függvényében rendelkezésre állási díjat fizet a koncesszornak.

Az autóút szakaszok az egységes nemzeti díjszedési rendszer keretében vehetők igénybe.

3. A közbeszerzési eljárás szerinti ajánlatok elbírálását követően, ha volt olyan ajánlattevő, aki nyertesnek nyilvánítható, a Kormány terjesszen az Országgyűlés elé országgyűlési határozati javaslatot a nyertes ajánlattevőről (koncesszorról) és mutassa be a koncessziós szerződés főbb tartalmi elemeit, az állami finanszírozási szükségletet, ennek kereteit, illetve ütemezését. A nyertes kihirdetésének és a szerződés megkötésének feltétele a szerződés főbb tartalmi elemeinek és az állami finanszírozási szükségletnek, valamint ütemezésnek az Országgyűlés általi jóváhagyása.


  Vissza az oldal tetejére