Időállapot: közlönyállapot (2007.III.28.)

27/2007. (III. 28.) OGY határozat

a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság létrehozásáról szóló 70/1997. (VII. 15.) OGY határozat módosításáról * 

Az Országgyűlés a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság létrehozásáról szóló 70/1997. (VII. 15.) OGY határozatnak a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság Alapító Okiratát tartalmazó Mellékletét (a továbbiakban: AO) a következők szerint módosítja:

1. Az AO preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép:

„amely a gazdasági társaságokról szóló törvény (a továbbiakban: Gt.), valamint a nemzeti hírügynökségről szóló törvény (a továbbiakban: Nht.) alapján a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság (a továbbiakban: részvénytársaság) zártkörű alapításáról az alábbiak szerint rendelkezik:”

2. Az AO 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.2. A részvénytársaság cégneve: MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörűen működő Részvénytársaság

- angolul: MTI Hungarian News Agency Privately Owned Joint-Stock Company

- franciául: MTI Agence Télégraphique Hongroise Société Anonyme sans appel public à l’épargne

- németül: MTI Ungarische Nachrichtenagentur Geschlossene Aktiengesellschaft

- oroszul: Zakritoje Akcionyernoje Obscsesztvo MTI Vengerszkoje Tyelegrafnoje Agentsztvo

A részvénytársaság rövidített cégneve: MTI Zrt.

- angolul: MTI Hungarian News Agency. Co.

- franciául: MTI Agence Télégraphique Hongroise S. A.

- németül: MTI Ungarische Nachrichtenagentur AG

- oroszul: ZAO MTI Vengerszkoje Tyelegrafnoje-Agentsztvo”

3. Az AO 1.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.4. A részvénytársaság telephelyei:

Budapest I., Fém u. 8.

Budapest I., Naphegy tér 1.

Budapest I., Naphegy tér 8.

Budapest I., Krisztina krt. 24.

Budapest VII., Károly krt. 19-21.”

4. Az AO 2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.3. A részvénytársaság a 2.1. pontban meghatározott feladatok megvalósítása érdekében az alábbi „A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerébe” (TEÁOR 2003) tartozó tevékenységi kört gyakorolja:

Fő tevékenység:
92.40 ’03 Hírügynökségi tevékenység
Egyéb tevékenység:
22.11 ’03 Könyvkiadás
22.12 ’03 Napilapkiadás
22.13 ’03 Időszaki kiadvány kiadása
22.14 ’03 Hangfelvétel kiadás
22.15 ’03 Egyéb kiadás
22.21 ’03 Napilapnyomás
22.22 ’03 Máshova nem sorolt nyomás
22.23 ’03 Könyvkötés
22.24 ’03 Nyomdai előkészítő tevékenység
22.25 ’03 Kisegítő nyomdai tevékenység
22.31 ’03 Hangfelvétel-sokszorosítás
22.32 ’03 Videofelvétel-sokszorosítás
22.33 ’03 Számítógépes adathordozó sokszorosítása
32.10 ’03 Elektronikai alkatrész gyártása
32.20 ’03 Ipari híradástechnikai termék gyártása
45.31 ’03 Villanyszerelés
45.32 ’03 Szigetelés
45.33 ’03 Víz-, gáz-, fűtésszerelés
45.34 ’03 Egyéb épületgépészeti szerelés
45.41 ’03 Vakolás
45.42 ’03 Épületasztalos-szerkezet szerelése
45.43 ’03 Padló-, falburkolás
45.44 ’03 Festés, üvegezés
45.45 ’03 Egyéb befejező építés
50.20 ’03 Gépjárműjavítás
51.90 ’03 Egyéb nagykereskedelem
52.47 ’03 Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem
55.10 ’03 Szállodai szolgáltatás
55.23 ’03 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.30 ’03 Étkezőhelyi vendéglátás
60.23 ’03 Egyéb szárazföldi személyszállítás
63.21 ’03 Egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenység
64.20 ’03 Távközlés
70.20 ’03 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
71.33 ’03 Irodagép, számítógép kölcsönzése
72.10 ’03 Hardver-szaktanácsadás
72.21 ’03 Szoftver-kiadás
72.22 ’03 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás
72.30 ’03 Adatfeldolgozás
72.40 ’03 Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás
72.50 ’03 Irodagép-, számítógép-javítás
72.60 ’03 Egyéb számítástechnikai tevékenység
74.13 ’03 Piac- és közvélemény-kutatás
74.40 ’03 Hirdetés
74.81 ’03 Fényképészet
74.87 ’03 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
85.12 ’03 Járóbeteg-ellátás
92.11 ’03 Film-, videogyártás
92.12 ’03 Film-, videoterjesztés
92.20 ’03 Rádió-televízió műsorszolgáltatás
92.51 ’03 Könyvtári, levéltári tevékenység”

5. Az AO 5.7. pontja első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.7. A részvénytársaság elnöke az Nht., a Gt., más jogszabályok és az Alapító Okirat rendelkezéseivel összhangban irányítja a részvénytársaságot. Ennek keretében:

- évente írásban beszámol az Országgyűlésnek a részvénytársaság tevékenységéről, amelynek keretében sor kerül a mérleg és eredménykimutatás jóváhagyására, valamint a nyereség felosztására. Az elnök beszámolóját a részvénytársaság felügyelőbizottságának véleményével együtt kell az Országgyűlés elé terjeszteni. A beszámolóhoz mellékelni kell az Állami Számvevőszék elnökének jelentését a részvénytársaság gazdasági tevékenységéről;”

6. Az AO 5.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.8. Az elnök és a részvénytársaság jogviszonya kereteit a TTT-nek az elnöki tisztség betöltésére vonatkozó pályázati felhívásba kell foglalni. Az elnökkel a szerződést a TTT elnöke a TTT határozata szerint köti meg.”

7. Az AO a következő 5.12. ponttal egészül ki:

„5.12. A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a cégjegyzésre jogosult a Társaság kézzel vagy géppel írt előnyomott vagy nyomtatott elnevezése alatt vagy felett írja nevét az aláírási címpéldány szerint.”

8. Az AO 10.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„10.5. A részvénytársaság beszerzéseire a közbeszerzésekről szóló törvény előírásai vonatkoznak.”

9. Az AO 14.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„14.2. A jelen Alapító Okiratban nem érintett, vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdésekben az Nht., valamint a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”

10. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére