Időállapot: közlönyállapot (2007.V.9.)

38/2007. (V. 9.) OGY határozat

a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról (2003-2005. évek vonatkozásában) szóló jelentés elfogadásáról, valamint a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról szóló 96/2000. (XII. 11.) OGY határozat módosításáról * 

1. Az Országgyűlés elfogadja a Kormánynak a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó intézményrendszer átvizsgálásáról és hatékonyságvizsgálatáról (2003-2005. évek vonatkozásában) szóló jelentését.

2. A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról szóló 96/2000. (XII. 11.) OGY határozat 2. pontjának c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy]

c) háromévente tájékoztassa az Országgyűlést, illetve évente az Ifjúsági, Szociális és Családügyi Bizottságot, valamint az Egészségügyi Bizottságot a Program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról.”

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére