Időállapot: közlönyállapot (2007.V.23.)

41/2007. (V. 23.) OGY határozat

az Állami Számvevőszék 2006. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról * 

Az Országgyűlés

1. megállapítja, hogy az Állami Számvevőszék a 2006. évi törvényi kötelezettségeit teljesítette;

2. elfogadja az intézmény 2006. évi tevékenységéről szóló - független könyvvizsgáló által hitelesnek minősített pénzügyi beszámolóval alátámasztott - jelentését;

3. elismerését fejezi ki „A közpénzügyek szabályozásának tézisei” című dokumentum elkészítéséért és felkéri a Kormányt, hogy azokat az államháztartás újraszabályozása során hasznosítsa;

4. felkéri az Állami Számvevőszéket, hogy eszközeivel segítse az államreform keretében folyó kutató-elemző munkát.


  Vissza az oldal tetejére