Időállapot: közlönyállapot (2007.V.31.)

48/2007. (V. 31.) OGY határozat

az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. §-a alapján a Kormányzati Negyed beruházás részeként létrejövő Kormányzati Épület(együttes) megvalósítását célzó közbeszerzési eljárás megkezdéséhez és az eredményes közbeszerzési eljárás esetén a szerződéskötéshez * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. §-a alapján felhatalmazást ad a Kormánynak a Kormányzati Negyed beruházás részeként létrejövő Kormányzati Épület(együttes) megvalósítását célzó, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5/A. Címében szabályozott versenypárbeszéd rendelkezéseinek megfelelően lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításához, valamint az eredményes közbeszerzési eljárás esetén a szerződéskötéshez, az alábbiak szerint:

1. A közbeszerzés ajánlatkérője és a szerződést kötő fél:

A Magyar Állam képviseletében a Kincstári Vagyoni Igazgatóság.

2. A közbeszerzési eljárás és a szerződés tárgya:

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5/A. Címében szabályozott versenypárbeszéd eljárás a Kormányzati Negyed beruházás részeként megvalósuló Kormányzati Épület(együttes) megvalósítását végző magánfél kiválasztására irányul.

A beruházás megvalósításáért (ideértve az építési engedélyezést is) a magánfél felel, a beruházás megvalósítását a magánfél finanszírozza.

A szerződéssel megvalósítani kívánt konstrukció futamideje 25 év, amely futamidő kezdő napja a Kormányzati Épület(együttes) használatbavétele, azaz a kormányzati szervek beköltözésének napja.

A konstrukció futamideje alatt a felépítmény alatt elhelyezkedő földterület tulajdonosa a Magyar Állam marad, a magánfél a futamidő időtartamára földhasználati jogot kap.

A szerződés alapján a felépítmény tulajdonosa a magánfél lesz, és a tulajdonjog a magánfélé marad a futamidő teljes időtartama alatt. A futamidő teljes időtartama alatt az épület karbantartását, az épület gépészeti rendszereinek üzemeltetését a magánfél látja el.

A Magyar Állam a felépítmény rendelkezésre bocsátásáért és a kapcsolódó szolgáltatások teljesítéséért előre rögzített, éves díjat fizet a magánbefektetőnek.

A Magyar Állam által, a szerződés teljes futamideje alatt összesen fizetendő kiadások jelenértéke - 2007. évi értéken - legfeljebb nettó 142 500 millió forint lehet.

A szerződés lehetőséget biztosít a Magyar Állam számára arra, hogy a konstrukció futamidejének végén - előre rögzített vételáron - megvásárolja a felépítményt.


  Vissza az oldal tetejére