Időállapot: közlönyállapot (2007.VI.13.)

53/2007. (VI. 13.) OGY határozat

az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) való magyar részvételről szóló 44/2006. (X. 10.) OGY határozat módosításáról * 

1. Figyelemmel az ENSZ békeműveletek szervezésével foglalkozó szerve megkeresésére, az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) való magyar részvételről szóló 44/2006. (X. 10.) OGY határozat 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

[Az Országgyűlés - figyelemmel a Magyar Köztársaságnak az Egyesült Nemzetek Alapokmányából fakadó kötelezettségeire, az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozataira, különösen a 2006. augusztus 11-én elfogadott 1701 (2006) számú határozatára - az alábbi határozatot hozza:]

„1. Az Alkotmány 19. §-a (3) bekezdésének j) pontjában foglalt jogkörében hozzájárul ahhoz, hogy az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) legfeljebb 10 fő, a Magyar Honvédség állományába tartozó katona a békefenntartó misszió mandátumának lejártáig részt vegyen.”

2. A határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére