Időállapot: közlönyállapot (2007.VI.20.)

56/2007. (VI. 20.) OGY határozat

„Kutatási és innovációs eseti bizottság” létrehozásáról * 

1. Az Országgyűlés a Házszabály 34. §-ának alapján eseti bizottságot hoz létre, amelynek neve: „Kutatási és innovációs eseti bizottság” (a továbbiakban: Bizottság).

2. A Bizottság feladata:

- az Országgyűlés kutatás- és innovációpolitikai tevékenységének elősegítése;

- a K+F-et, az innovációt és a Magyar Tudományos Akadémiát közvetlenül érintő törvénytervezetek, jelentések és határozati javaslatok véleményezése;

- a kutatásról és fejlesztésről, az innovációról közvetlenül rendelkező törvények, kormány-, illetve miniszteri rendeletek áttekintése;

- a K+F, innováció és tudománypolitikai tevékenység kormányzati kezelésének módja, szervezeti rendjének áttekintése, hatékonyságának vizsgálata;

- az akadémiai reform folyamatának áttekintése, a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi törvény tervezett módosításának előkészítése;

- a lisszaboni folyamat hazai érvényesülésének, valamint az ezzel kapcsolatos dokumentumok áttekintése;

- a tudomány és a gazdaság kapcsolatának erősítése.

3. A Bizottság munkájáról évente a Magyar Tudomány Ünnepéig, november 3-áig jelentést készít az Országgyűlés számára.

4. A Bizottság 15 tagból áll. A Bizottságba az országgyűlési képviselők közül 7 tagot az MSZP, 5 tagot a FIDESZ, 1-1 tagot a KDNP, az SZDSZ és az MDF képviselő csoportja delegál. A Bizottság elnökét az MSZP, társelnökét a FIDESZ képviselő csoportja jelöli.

A Bizottság munkájában tanácskozási jogú állandó meghívottak vesznek részt. A meghívottakat a Bizottság döntése alapján az elnök és a társelnök kéri fel.

5. A Bizottság megbízatása a tagjainak megválasztásáról szóló országgyűlési határozat közzétételekor kezdődik és jelen Országgyűlés működésének befejezéséig tart.

6. A Bizottság tagjai, az üléseken tanácskozási joggal részt vevő állandó meghívottak munkájukért díjazásban nem részesülnek.

7. A Bizottság működési költségeit az Országgyűlés költségvetéséből kell fedezni.

8. A Bizottság ügyrendjét működésének kezdetén maga állapítja meg.

9. A jelen határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére