Időállapot: közlönyállapot (2007.VI.26.)

59/2007. (VI. 26.) OGY határozat

az audiovizuális média szabályozásának reformjáról * 

Az Országgyűlés egyetért azzal, hogy a digitális átállás technikai és piaci feltételeinek megteremtésén túl elengedhetetlen az audiovizuális média jogi szabályozásának átfogó megújítása.

Az Országgyűlés ezért úgy határoz, hogy 2007. december 31-ig, de legkésőbb a műsorterjesztésről és a digitális átállás szabályairól szóló törvény alapján kiírt pályázat eredményének közzétételéig megalkotja az audiovizuális média szabályozásának új alaptörvényét, különös tekintettel az Alkotmány 61. § (4) bekezdésében meghatározott kérdésekre.


  Vissza az oldal tetejére