Időállapot: közlönyállapot (2007.VI.27.)

66/2007. (VI. 27.) OGY határozat

a Szentgotthárd és térsége környezeti állapotának megóvásáról és javításáról * 

Az Országgyűlés a magyar polgárok egészségének védelme, az Alkotmányban rögzített egészséges környezethez való jog érvényesítése érdekében a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés elfogadhatatlannak tartja, ha egy ország oly módon hárítja át, illetve oldja meg környezeti problémáit, hogy az a szomszédos alvízi vagy fő szélirányba fekvő ország számára kedvezőtlen, káros környezeti következményekkel jár, környezeti kockázatot jelent. Az Országgyűlés az ilyen jellegű problémák megoldásában az érintettek együttműködését helyezi előtérbe.

2. Az Országgyűlés aggódik Szentgotthárd város és térsége lakosságát és társadalmát kedvezőtlenül érintő, az Osztrák Köztársaság területéről származó káros környezeti hatások miatt, és tiltakozik az osztrák hulladékégető határ mellé tervezése ellen, szolidaritást vállal az érintettekkel.

3. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy továbbra is tegyen meg mindent a térség környezeti kárainak elhárítására, a környezeti veszélyek, kockázatok megelőzése érdekében. Ennek keretében:

a) értékelje és szükség szerint kezdeményezze a két- és többoldalú nemzetközi szerződésekben, továbbá az EU jogszabályokban rögzített előírások és határértékek felülvizsgálatát, módosítását, szigorítását a felvízi, illetve fő szélirány szerinti kibocsátók vonatkozásában,

b) az EU Víz Keretirányelvének megfelelően a Rába folyó teljes vízgyűjtőjére közös vízgyűjtő-gazdálkodási tervben értékelje a környezeti állapotot és a környezeti kockázatokat,

c) kezdeményezzen tárgyalásokat az Osztrák Köztársaság kormányával arra vonatkozóan, hogy a Heiligenkreutzi Ipari Parkba tervezett hulladékégető mű ne a magyar országhatár közelében épüljön meg.

4. Az Országgyűlés felkéri és támogatja az országos, regionális és helyi társadalmi szervezeteket, hogy hazai és nemzetközi kapcsolataikat is felhasználva, tevékenyen működjenek közre Szentgotthárd és térsége környezeti állapotának javítása, a hulladékégető határ mellé építésének megelőzése érdekében.

5. Az Országgyűlés felkéri a tudományos testületeket, hogy kutatásaikkal segítsék a térség környezeti állapotának felmérését és a várható hatások feltárását, az Országgyűlés és a Kormány intézkedéseit.

6. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a térség környezeti helyzetéről folyamatosan számoljon be az Országgyűlés illetékes szakbizottságának.

7. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére