Időállapot: közlönyállapot (2007.IX.28.)

76/2007. (IX. 28.) OGY határozat

a „Fogyasztóvédelmi eseti bizottság” létrehozásáról szóló 12/2007. (III. 7.) OGY határozat módosításáról * 

1. A „Fogyasztóvédelmi eseti bizottság” létrehozásáról szóló 12/2007. (III. 7.) OGY határozat (a továbbiakban: Határozat) 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. A Bizottság tevékenysége 2008. november 15-ig tart. A Bizottság munkájáról évente jelentést készít, amelyet - első alkalommal 2007. október 15-ig - az Országgyűlés elé terjeszt.”

2. A Határozat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. A Bizottság 14 tagból áll, az országgyűlési képviselők közül a bizottságba 6 tagot az MSZP, 5 tagot a FIDESZ, 1-1 tagot az SZDSZ, az MDF és a KDNP képviselőcsoportja delegál. A Bizottság elnökét az MSZP, 1-1 alelnökét a FIDESZ, az SZDSZ, az MDF és a KDNP képviselőcsoportja jelöli.

Minden képviselőcsoport részéről 1-1 tanácskozási jogú szakértő vehet részt a Bizottság munkájában.”

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Határozat 8. pontjában az „és működése az Országgyűlés erről szóló határozatában megfogalmazott határidőig tart” szövegrész hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére