Időállapot: közlönyállapot (2007.IX.28.)

77/2007. (IX. 28.) OGY határozat

a „Kábítószerügyi eseti bizottság” létrehozásáról szóló 14/2007. (III. 7.) OGY határozat módosításáról * 

1. A „Kábítószerügyi eseti bizottság” létrehozásáról szóló 14/2007. (III. 7.) OGY határozat (a továbbiakban: Határozat) 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. A Bizottság tevékenysége 2010. április 30. napjáig tart. A Bizottság munkájáról jelentést készít, melyet első alkalommal 2007. október 15-ig, majd ezt követően évente az Országgyűlés elé terjeszt.”

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Határozat 8. pontjában, az „és működése az Országgyűlés erről szóló határozatában megfogalmazott határidőig tart” szövegrész hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére