Időállapot: közlönyállapot (2007.X.31.)

95/2007. (X. 31.) OGY határozat

a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeinek alakulásáról és az ezzel összefüggésben a 2005. évben megtett kormányzati intézkedésekről szóló jelentés elfogadásáról * 

1. Az Országgyűlés a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeinek alakulásáról és az ezzel összefüggésben a 2005. évben megtett kormányzati intézkedésekről szóló jelentést elfogadja.

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy

a) a 2009. évben, ezt követően pedig háromévenként terjesszen elő jelentést a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeinek alakulásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről;

b) 2008. december 31-ig dolgozza ki és terjessze elő a Nemzeti Ifjúsági Stratégiát;

c) az „Ifjúság 2000” és az „Ifjúság 2004” kutatások mintájára gondoskodjon az „Ifjúság 2008” kutatás elvégzéséről.

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeinek alakulásáról szóló jelentésről szóló 106/1995. (XI. 1.) OGY határozat hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére