Időállapot: közlönyállapot (2007.XII.19.)

112/2007. (XII. 19.) OGY határozat

a Budapest VIII., Köztársaság tér 27. szám alatti, kincstári vagyon részét képező épület értékesítése tárgyában megkötött megállapodás állami számvevőszéki vizsgálatáról * 

1. Az Országgyűlés felkéri az Állami Számvevőszéket, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. § (6) bekezdésében rögzített feladatának megfelelően törvényességi szempontból vizsgálja meg a Budapest VIII., Köztársaság tér 27. szám alatt található, kincstári vagyon részét képező épület zártkörű értékesítésére vonatkozó, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és a Horizont Zrt. által 2006. szeptember 5-én megkötött szerződést és létrejöttének körülményeit. Vizsgálata terjedjen ki arra is, hogy az elidegenítés okozott-e a Magyar Államnak vagyonvesztést.

2. Ez a határozat a közzétételének napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére