Időállapot: közlönyállapot (2007.XII.22.)

113/2007. (XII. 22.) OGY határozat

a Lisszaboni Szerződés kihirdetéséhez kapcsolódóan az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkéről * 

Az Országgyűlés

emlékeztetve az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés megerősítéséről szóló 133/2004. (XII. 23.) OGY határozatra és a határozat 2. pontjában foglaltakra,

figyelemmel arra, hogy az Országgyűlés elfogadta az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról szóló lisszaboni szerződés (a továbbiakban: Lisszaboni Szerződés) kihirdetéséről szóló törvényt,

figyelemmel a Lisszaboni Szerződés 1. cikkének 3. pontjára,

a következő határozatot hozza:

Tekintettel arra, hogy a Lisszaboni Szerződés 1. cikke 3. pontjának megfelelően az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke az Unió értékei között említi a kisebbségekhez tartozó személyek jogait, erre vonatkozóan az Országgyűlés a következőket tekinti irányadónak:

- Az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke által a nemzeti és etnikai kisebbségek védelme az Unió alkotmányos alapelvévé vált. A Magyar Országgyűlés szerint a cikk vonatkozik a nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó személyek jogainak közös gyakorlására is.

- A Magyar Országgyűlés szerint a teljes egyenlőség és a diszkriminációmentesség alkalmazásának elve nem áll szemben a nemzeti és etnikai kisebbségek hátrányos helyzetbe kerülése megelőzésére vagy kiküszöbölésére vonatkozó intézkedések jogszerűségével.

- A Magyar Országgyűlés álláspontja, hogy az Európai Unióról szóló szerződés kirekesztést tiltó szabályai tükrözik az alapelvek lényegét, és kizárnak mindennemű bizonytalanságot. A megkülönböztetés tilalmán alapuló felsorolás, amely az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikkében található, kizárja a megkülönböztetést az Európai Unió működéséről szóló szerződés 9. és 14. cikkében szereplő területeken is.

- A Magyar Országgyűlés támogatja, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 19. cikke értelmében induljon meg a nemzeti és etnikai származáson alapuló megkülönböztetés leküzdéséhez szükséges uniós jogalkotás, e közösségek hátrányos megkülönböztetése leküzdéséhez szükséges intézkedések elősegítése céljából. A Magyar Országgyűlés hisz abban, hogy az uniós jogalkotás elősegíti majd a közös alapelvek és értékek lefektetését, illetve érvényre juttatását.


  Vissza az oldal tetejére