Időállapot: közlönyállapot (2009.IV.3.)

2009. évi XVII. törvény

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 8/A. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti részesedés és egyéb befolyás megszerzésére irányuló kifizetést a pénzügyminiszter 2009. december 31-ig teljesíthet, legfeljebb 300 000,0 millió forint összegben.”

2. § (1) E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére