Időállapot: közlönyállapot (2009.V.14.)

2009. évi XXX. törvény

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról * 

Az Országgyűlés mint alkotmánymódosító hatalom, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 19. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a következő törvényt alkotja:

1. § Hatályát veszti az Alkotmány 19. § (3) bekezdés j) pontjában az „a Magyar Honvédség békefenntartásban való részvételéről, külföldi hadműveleti területen végzett humanitárius tevékenységéről,” szövegrész.

2. § Az Alkotmány 40/C. § (2) bekezdésében az „alapján” szövegrész helyébe az „alapján, valamint a Magyar Honvédség békefenntartásban való részvételének vagy a külföldi hadműveleti területen végzett humanitárius tevékenységének engedélyezése tárgyában” szöveg lép.

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére