Időállapot: közlönyállapot (2009.V.29.)

2009. évi XLII. törvény

a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény módosításáról * 

1. § A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 27. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettség nem vonatkozik az állami tartalékgazdálkodási feladatokat ellátó szervezetre.”

2. § E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére