Időállapot: közlönyállapot (2009.VI.29.)

2009. évi LVIII. törvény

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről * 

(Az Egyesült Nemzetek Főtitkára, mint a Megállapodás letéteményese körlevélben értesítette a Szerződő Feleket, hogy az ADR „A” és „B” Mellékletének 2009. évi módosításai és kiegészítései 2009. január 1-jén - 2009. június 30-ig tartó átmeneti idővel - hatályba léptek.)

1. § Az Országgyűlés az 1979. évi 19. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegét e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását e törvény melléklete tartalmazza.

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelet módosításáról, valamint az ADR „A” és „B” Melléklete 2007. évi módosításainak és kiegészítésének kihirdetéséről szóló 2007. évi CXX. törvény.

(2) A törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

Melléklet a 2009. évi LVIII. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére