Időállapot: közlönyállapot (2009.VI.29.)

2009. évi LIX. törvény

a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelékének Melléklete 2009. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről * 

(A COTIF Egyezmény 35. Cikkének 3. §-ában foglaltak szerint az OTIF Főtitkára körlevelében értesítette a tagállamokat, hogy a RID Szabályzat 2009. évi módosításai 2009. január 1-jén - 2009. június 30-ig tartó átmeneti idővel - hatályba léptek.)

1. § Az Országgyűlés a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXVII. törvénnyel kihirdetett COTIF Egyezmény C Függelék Melléklete, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (a továbbiakban: RID Szabályzat) 2009. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegét e törvénnyel kihirdeti.

2. § A RID Szabályzat módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt hiteles angol nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását e törvény melléklete tartalmazza.

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról szóló, Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelék Melléklete módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről szóló 2007. évi XCI. törvény.

(2) A törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

Melléklet a 2009. évi LIX. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére